Friday, October 28, 2011

Triển lãm mô tô tại California, Mỹ, 2010

Video triển  lãm mô tô tại California, Mỹ với phần biểu diễn bốc đầu, đi trên một bánh ở phần sau video

No comments:

Post a Comment