Thursday, May 26, 2016

Tài liệu Panama: Mossack Fonseca là gì?

Công ty Mossack Fonseca

Ai: Được sáng lập bởi Jurgen Mossack, sinh ra ở Đức vào năm 1948, và Ramon Fonseca, sinh ra ở Panama vào 1952

Lúc nào: Được thành lập vào năm 1977; trở thành Mossack Fonseca vào năm 1986 khi hai công ty luật này sáp nhập

Là gì: Là một công ty toàn cầu, cung cấp những dịch vụ pháp lý, tín thác và quản lý tài sản toàn diện. Thành lập, quản lý những công ty nằm trong khu vực thẩm quyền tài phán ở những nước như Thụy Sĩ, Anh, Hong Kong, Quần đảo Virgin thuộc Anh và Malta, cũng như các bang Nevada và Wyoming của Mỹ

Ở đâu: Tọa lạc tại Panama

Hiện diện toàn cầu: Được xem là công ty cung cấp những dịch vụ liên quan đến công ty ở nước ngoài lớn thứ tư trên thế giới

Phản ứng về Tài liệu Panama: Công ty này từ chối bình luận về những cáo buộc cụ thể, lấy lý do là quy định bảo mật khách hàng, nhưng nói rằng họ đã hành động có trách nhiệm và tuân thủ luật lệ quốc tế: "Những công ty mà chúng tôi thành lập không được sử dụng để trốn thuế, rửa tiền, tài trợ chủ nghĩa khủng bố hoặc cho những mục đích phi pháp khác." Tuy nhiên, họ nói thêm,"Chúng tôi lấy làm tiếc về bất kỳ việc sử dụng sai mục đích những dịch vụ của chúng tôi và tích cực thực hiện những bước để ngăn chặn việc này."

16.04.2016What Is Mossack Fonseca Group?

VOA News

April 04, 2016 8:26 AM

Mossack Fonseca Group

Who: Firm was founded by Jurgen Mossack, who was born in Germany in 1948, and Ramon Fonseca, who was born in Panama in 1952

When: Established in 1977; became Mossack Fonseca in 1986, when the two men merged their law firms

What: A global company that provides comprehensive legal, trust and wealth management services. Incorporates and administers companies in offshore jurisdictions such as Switzerland, the United Kingdom, Hong Kong, the British Virgin Islands and Malta, as well as in the U.S. states of Nevada and Wyoming.

Where: Located in Panama

Global presence: Considered the fourth-largest provider of offshore services

Response to Panama Papers: Firm declined to comment on specific allegations, citing client confidentiality, but said it acted responsibly and complied with international protocols, saying, “The companies we incorporate are not being used for tax evasion, money laundering, terrorist financing or other illicit purposes." However, they added, "We regret any misuse of our services and actively take steps to prevent it.”


No comments:

Post a Comment