Saturday, February 20, 2021

Mỹ: Thâm ý khi dùng chữ "China Virus" hay "Wuhan Virus"

Một cụ già 91 tuổi gốc Á bị xô ngã tại thành phố Oakland, California

Tại Mỹ ngày nay, số người gốc Á Châu bị dân Mỹ đánh vì tức giận là Trung Quốc làm cho họ bị lây bệnh ngày càng nhiều. Một số người bàn rằng việc gọi vi rút gây ra bệnh dịch là "China Virus" hay "Wuhan Virus" ("Vi rút Tàu", "Vi rút Vũ Hán") đã góp phần vào việc làm cho dân Mỹ ghét người gốc Á Châu và có kẻ đi tìm đánh họ. Có một cụ già người gốc Thái Lan 84 tuổi bị người ta xô ngã đập đầu xuống đất mà chết. Khi chính quyền mới của ông Joe Biden lên, đã ra lệnh cho các cơ quan chính phủ không dùng chữ "China Virus" hay "Wuhan Virus" nữa. Vì sao chính quyền Donald Trump đã dùng các chữ này?

 

Chống dịch theo cách của tiến sĩ Anthony Fauci, người được xem là chuyên viên chống bệnh dịch ở Mỹ, thì ông chỉ chăm lo làm sao chống bệnh dịch và không sao lãng vào chuyện khác. Chống bệnh dịch thì gọi tên đúng của virus là Covid 19 và làm các việc dãn cách, đeo khẩu trang, bớt tụ tập, chích ngừa. Còn gọi tên là "China Virus" hay "Wuhan Virus" thì đóng góp được gì cho việc làm cho bệnh dịch bớt lây hay giúp cho bệnh nhân chóng khỏi?

Gọi tên "China Virus" hay "Wuhan Virus" không giúp gì cho việc chống bệnh dịch nhưng đóng góp vào việc dựng lên kẻ thù là Trung Quốc để mọi người căm thù và Donald Trump trở thành nhà yêu nước vô địch. Ông cố vấn của Donald Trump là Peter Navarro và nhiều người trong nhóm Donald Trump còn đi xa hơn là nói Trung  Quốc cố tình làm cho vi rút lan sang các nước khác. Làm như đó là chính sách của chính quyền Trung Quốc chứ không phải đó là do tình cờ mà bệnh dịch lan tràn. 

Khi đã dựng lên một kẻ thù bị dân căm thù rồi thì từ đó gắn các đối thủ chính trị của mình vào kẻ thù đó. Joe Biden và phe Dân Chủ bị gán ghép là tay sai của Trung Quốc, là ăn tiền của Trung Quốc. Những ai có ý kiến gì khác với phe Donald Trump thì bị gán ghép đó là vì làm tay sai cho Trung Quốc, bị Trung Quốc xúi dục.

Cái chiến thuật dựng lên một kẻ thù để nhân dân căm ghét rồi gán ghép đối thủ của mình được các chế độ độc tài làm. Hitler tuyên truyền xem dân Do Thái và cộng sản là kẻ thù. Người Do Thái bị xem như là theo cộng sản. Ai chống lại Hitler thì bị vu cho là do Do Thái hay cộng sản xúi dục. Stalin thì tuyên truyền là các nước đế quốc tư bản Tây Phương là kẻ thù. Các đồng chí nào ở trong đảng không theo Stalin thì bị Stalin gán ghép là làm gián điệp cho Đức, cho Anh rồi đem xử bắn. Putin dựng lên Mỹ và NATO là kẻ xâm lăng, đe dọa nước Nga. Có dựng lên kẻ thù để hù dọa dân thì dân mới lo sợ, phải phục tùng Putin, xem Putin là anh hùng cứu quốc, ai chống Putin là làm tay sai cho Mỹ, NATO.

Còn dùng chữ "China Virus", "Wuhan Virus" làm cho dân Mỹ thù ghét dân Á Châu, đánh dân Á Châu thì Donald Trump đâu có ngại gì. Donald Trump còn thấy là có lợi khi dân Mỹ thù ghét dân Á Châu trong khi chính phủ của mình ngăn chận không cho di dân nhập cảnh, giữ cho da trắng khỏi bị là thiểu số lại càng được dân Mỹ ủng hộ.


Minh Đức

2021 - 02 - 20


No comments:

Post a Comment