Friday, April 29, 2016

Vật liệu mới biến đạn xuyên thủng áo giáp ‘thành bụi’

Một loại vật liệu mới có thể chắc tới mức làm cho ngay cả một viên đạn xuyên thủng áo giáp trở nên vô hại.

Những nhà nghiên cứu tại Đại học North Carolina State cho biết họ đã sáng chế một loại mousse kim loại hỗn hợp (CMF, Composite Metal Foam) có thể biến viên đạn "thành bụi khi va chạm."

CMF nhẹ hơn so với kim loại và có thể cách mạng hóa áo giáp che thân và vỏ giáp cho xe cộ. CMF cũng có thể chịu được lửa và nhiệt gấp đôi kim loại đơn thuần.

"Chúng tôi có thể chặn viên đạn ở độ dày tổng cộng dưới một inch, trong khi độ lõm ở mặt sau là dưới 8 milimét," Afsaneh Rabiei, một giáo sư về kỹ thuật cơ khí và hàng không vũ trụ tại Đại học North Carolina State, nói. "Đặt vào bối cảnh, tiêu chuẩn NIJ cho phép lên tới 44 milimét độ lõm ở mặt sau của áo giáp."

Những nhà nghiên cứu cho biết vật liệu mới, chắc này có thể có những ứng dụng ngoài áo giáp, chẳng hạn như "thám hiểm không gian cho đến vận chuyển chất thải hạt nhân đều đòi hỏi một vật liệu không chỉ có nhẹ và chắc, mà còn có khả năng chịu được nhiệt độ cực kỳ cao và ngăn chặn được bức xạ."

http://www.voatiengviet.com/content/vat-lieu-moi-bien-dan-xuyen-thung-ao-giap-thanh-bui/3280239.html


New Armor Material Turns Armor-piercing Bullets ‘Into Dust’

VOA News

April 11, 2016 1:37 PM

A new material might be strong enough to render even an armor-piercing bullet harmless.

Researchers at North Carolina State University say they’ve developed a composite metal foam that would turn the bullet “into dust on impact.”

The CMF is lighter than metal and could revolutionize body and vehicle armor. CMF is also able to withstand fire and heat twice as much plain metals.

“We could stop the bullet at a total thickness of less than an inch, while the indentation on the back was less than 8 millimeters,” said Afsaneh Rabiei, a professor of mechanical and aerospace engineering at NC State. “To put that in context, the NIJ standard allows up to 44 millimeters indentation in the back of an armor.”

The researchers said the new, strong material could have applications outside armor, such as “space exploration to shipping nuclear waste require a material to be not only light and strong, but also capable of withstanding extremely high temperatures and blocking radiation.”

No comments:

Post a Comment