Saturday, April 9, 2016

Tax Haven: Nơi tránh thuế là gì?

Nhóm nhà báo của Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ), làm việc với hơn 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ từ một công ty luật ở Panama, công bố một số phát hiện của mình vào đầu tuần này về những giao dịch tài chính ở nước ngoài của những người giàu có và nổi tiếng.

ICIJ phân tích những tài liệu này, được gọi là Tài liệu Panama, và nhận thấy công ty Mossack Fonseca đã giúp hàng ngàn cá nhân và công ty từ khắp nơi trên thế giới thành lập những công ty vỏ bọc và tài khoản nước ngoài tại những nơi thuế thấp. Những tài khoản này là một công cụ được ưa chuộng để trốn thuế, rửa tiền hoặc trả tiền hối lộ, mặc dù chúng cũng có thể được sử dụng hợp pháp.

Nơi tránh thuế (tax havens): Một nước hoặc một khu vực thẩm quyền tài phán cho những cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài có rất ít hoặc không có trách nhiệm pháp lý về thuế. Còn được gọi là khu vực thẩm quyền tài phán bí mật hoặc nơi ẩn náu hải ngoại.

Những đặc điểm khác của nơi tránh thuế:

* Các luật lệ khuyến khích sự bí mật về tài chính và cản trở việc tự do trao đổi thông tin với giới chức thuế nước ngoài.

* Không có sự minh bạch trong những giao dịch pháp lý và hành chính.

* Không có quy định bắt buộc một người phải sống trong hoặc một doanh nghiệp phải hoạt động ngoài một quốc gia để được hưởng lợi từ những chính sách thuế.

Tại sao người ta dùng những nơi tránh thuế: Những cá nhân, doanh nghiệp có thể lợi dụng những chính sách thuế nước ngoài để tránh phải trả thuế ở nước họ.

‘Offshore’ nghĩa là gì: Là đăng ký hoặc hoạt động ngoài biên giới quốc gia của một người hoặc doanh nghiệp. Sự sắp xếp này thường được thực hiện vì mục đích lợi ích tài chính, pháp lý và thuế.

Công ty ‘offshore’ là gì: Một công ty được thành lập cho mục đích hoạt động ở ngoài nước đăng ký của mình. Còn được gọi là công ty vỏ bọc.

Hợp pháp và bất hợp pháp: Khái niệm một nơi tránh thuế - một quốc gia có mức thuế thấp và mức riêng tư cao - không phải là bất hợp pháp. Một công ty có thể di dời hợp pháp ra nước ngoài vì lý do đánh thuế thấp hơn.

Một nơi tránh thuế trở thành bất hợp pháp khi một người hoặc doanh nghiệp không báo cáo thu nhập từ những tài khoản ở nước ngoài nếu cơ quan thuế quốc gia của người đóng thuế buộc họ phải làm như vậy, hoặc một tổ chức tài chính nước ngoài được sử dụng cho những mục đích bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền và trốn thuế.

Tránh thuế và trốn thuế: Tránh thuế cho phép một cá nhân hay doanh nghiệp hạ thấp mức thuế thu nhập còn nợ bằng việc xin những khoản khấu trừ và khoản tín dụng được cho phép. Trốn thuế là bất hợp pháp bởi vì nó cho phép một cá nhân hay doanh nghiệp tránh đóng thuế.

Những nơi tránh thuế nổi tiếng: Quần đảo Bahamas, Bermuda, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Quần đảo Cayman, Đảo Man, Luxembourg, Mauritius, Panama, Thụy Sĩ, cũng như hai bang Delaware và Nevada của Mỹ.

http://www.voatiengviet.com/content/noi-tranh-thue-la-gi/3276625.html


  What Is a Tax Haven?

The International Consortium of Investigative Journalist's team, working with more than 11.5 million leaked documents from a Panamanian law firm, published some of its findings earlier this week into the offshore financial dealings of the rich and famous.

The ICIJ analysis of the documents, known as the Panama Papers, showed the firm Mossack Fonseca helped thousands of individuals and companies from around the world set up shell companies and offshore accounts in low-tax havens. Such accounts are a favored tool to evade taxes, launder money or pay bribes, though they also have legitimate uses.

What is a tax haven: A country or jurisdiction that offers foreign individuals and businesses little or no tax liability. Also known as secrecy jurisdiction or offshore haven.

Other characteristics of a tax haven:

Laws that encourage financial secrecy and inhibit free exchange of information to foreign taxing officials.

Lack of transparency in legal and administrative dealings.

Lack of a requirement that a person live in or a business operate out of a country in order to benefit from its tax policies.

Why do people use tax havens: Individuals and businesses can take advantage of a foreign country's tax policies to avoid paying taxes in their home country.

What does offshore mean: To register or operate outside a person's or business' national boundary. The arrangement is often done for the purpose of financial, legal and taxation benefits.

What is an offshore company: A company incorporated for the purpose of operating outside the country of its registration. Also known as a shell company.

Legal vs. illegal: The idea of a tax haven -- a country that offers low taxes and high privacy -- is not illegal. A company may legitimately move offshore for the purpose of lower taxation.

A tax haven becomes illegal when a person or business fails to report income from accounts in foreign countries if the taxpayer's national taxing authority requires them to do so, or an offshore financial institution is used for illicit purposes, such as money-laundering and tax evasion.

Tax avoidance vs. tax evasion: Tax avoidance allows a person or business to lower the amount of income tax owed by legal means by claiming permissible deductions and credits. Tax evasion is illegal because it allows a person or business to intentionally avoid paying taxes.

Well-known tax havens: the Bahamas, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Isle of Man, Luxembourg, Mauritius, Panama, Switzerland, as well as the U.S. states of Delaware and Nevada.

Sources: Investopedia, Business Dictionary, Citizens for Tax Justice, Unitrust Capital Corp., AP, the Motley Fool, Investing Answers

http://www.voanews.com/content/panama-papers-what-is-a-tax-haven/3276065.html

1 comment:

 1. Mỹ Anh Shop chuyên bán cung cấp  bàn trà điện đa năng cao cấp chính hãng – giá rẻ hàng đầu Việt Nam
  --------------------------------
  Giá rẻ nhất – Thay nhanh nhất – bền nhất – Liên hệ ngay:
  Web:   bàn trà điện đa năng cao cấp
  ( Xem tai day):   bàn trà điện đa năng cao cấp
  ( xem tai day ): ban tra dien da nang cao cap

  ReplyDelete