Thursday, April 23, 2015

Vì sao đánh miền Nam

Cuộc chiến đánh miền Nam nằm trong chiến lược bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản ra toàn thế giới của Lê Nin.

Lê Nin chủ trương phải dùng bạo lực để cộng sản hóa toàn thế giới. Muốn như vậy tất cả các đảng Cộng Sản tại các nước phải nằm trong Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản và tuyệt đối tuân theo chỉ thị của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản.

Lê Nin chủ trương các đảng Cộng Sản trên thế giới dùng bạo lực cách mạng để chiếm chính quyền tại nước mình. Đảng CS nào chiếm được chính quyền tại nước mình rồi thì sẽ giúp các đảng Cộng Sản tại các nước khác chiếm chính quyền tại nước họ. Cứ như thế phong trào Cộng Sản sẽ lan ra toàn thế giới và tất cả các nước trên thế giới đều do đảng Cộng Sản nắm quyền hết. Khi tất cả các nước đều do cộng sản cai trị và tuyệt đối nghe lệnh của Quốc Tế Cộng Sản thì sẽ tiến đến việc xóa bỏ ranh giới quốc gia. Toàn thể thế giới biến thành một nước duy nhất mà thôi . Lúc đó gọi là thời Thế Giới Đại Đồng (thế giới đều giống nhau).

Vì theo chủ trương này, đảng CS Nga thành công chiếm được chính quyền tại Nga thì đi giúp đảng CS Trung Quốc. Đảng CS Trung Quốc thành công trong việc chiếm chính quyền tại Trung Quốc thì đi giúp đảng CS Việt Nam . Còn đảng CS Việt Nam thì sẽ giúp đảng CS Miên, Lào.

Trên con đường tiến tới cộng sản hóa toàn thế giới thì tất nhiên là đảng CS Việt Nam phải đưa toàn thể nước Việt Nam đi theo Cộng Sản hết. Nếu miền Nam chưa đi theo Cộng Sản thì kế hoạch cộng sản hóa toàn thế giới không thể thành được.

Nhưng nếu nói đánh miền Nam để đưa miền Nam đi theo Cộng Sản thì sẽ có nhiều người Việt Nam chẳng hưởng ứng cho lắm vì họ nghĩ rằng đó là chuyện riêng của đảng CS Việt Nam, miền Nam có đi theo Cộng Sản hay không họ không cho đó là điều quan trọng. Vì thế đảng CSVN phải đặt ra chuyện miền Nam bị Mỹ xâm lược. Phải đánh miền Nam để đánh đuổi Mỹ. Người dân Việt Nam mới bị Pháp đô hộ nên rất sợ bị ngoại bang đô hộ. Khi họ nghe là Mỹ xâm lược Việt Nam thì họ sẽ liều chết đánh đuổi Mỹ giống như họ đã liều chết đánh đuổi Pháp.

Nhưng thực ra Mỹ không có ý định xâm chiếm Việt Nam. Mỹ chỉ tìm cách ngăn phong trào Cộng Sản không lan xuống miền Nam và không lan ra toàn thế giới.

Nếu miền Nam không bị Cộng Sản tấn công thì Mỹ cũng không cần can thiệp vào Việt Nam.

Những người chống Cộng tại miền Nam là những người không tin vào chủ nghĩa Cộng Sản. Họ không tin buôn bán, kinh doanh là bóc lột. Họ không tin địa chủ là bóc lột. Buôn bán, kinh doanh chẳng qua là các hoạt động kinh tế, còn địa chủ thì ai làm việc chăm chỉ, giỏi giang thì có nhiều ruộng đất. Trời sinh con người giỏi dở khác nhau thì có người giỏi kiếm tiền nên giàu, có người kém thì nghèo. Họ cũng không tin rằng chủ nghĩa Cộng Sản xóa bỏ tư hữu, xóa bỏ giai cấp sẽ đưa đến bình đẳng tuyệt đối.

Nhưng người Cộng Sản thì muốn tất cả mọi người phải tin vào chủ nghĩa Cộng Sản như họ tin. Ai không tin thì họ tiêu diệt. Những người không muốn theo Cộng Sản thấy Cộng Sản dùng bạo lực tiêu diệt mình mà thấy Mỹ giúp khí giới để mình chống lại CS thì họ nhận sự giúp đỡ của Mỹ.

Cuộc chiến tại Việt Nam là cuộc nội chiến giữa những người tin vào chủ nghĩa Cộng Sản và những người không tin vào chủ nghĩa Cộng Sản.

1 comment: