Thursday, January 5, 2017

Đập lại luận điểm của những kẻ chống cộng cực đoan YTB - 103
Điều không nói đến trong clip này là những người chống Cộng tại miền Nam không chấp nhận chế độ do đảng CSVN cai trị vì CS chủ trương xóa bỏ văn hóa dân tộc để thay vào bằng văn hóa theo chủ nghĩa Mác Lê.

Ca trù thời xưa ở miền Bắc cho là xấu và bị cấm. Sách sử ở miền Bắc chỉ dạy nhiều từ giai đoạn đảng CSVN lên cầm quyền mà ít nói về toàn bộ hơn 1000 năm lịch sử của Việt Nam trước đó trong khi tại miền Nam sách sử dạy cho học sinh toàn bộ sử VN từ thời Hồng Bàng và các triều vua. Tôn giáo bị CS xem là phản động và đảng CS có kế hoạch lâu dài để tiêu diệt tôn giáo trong khi anh em ông Diệm là người Công giáo họ không thể chấp nhận bỏ tôn giáo. Anh em ông Diệm không đồng ý với việc CS tiêu diệt giai cấp tư sản để đưa giai cấp công nhân lên mà cho rằng cả tư sản lẫn công nhân đều đóng góp cho sự thịnh vượng của nền kinh tế. Vì thế chế độ Ngô Đình Diệm có khẩu hiệu "Lao Tư Lưỡng Lợi", nghĩa là người lao động lẫn tư sản cả hai đều có lợi . Ngày nay, khi đảng CSVN chuyển sang kinh tế thị trường thì cũng phải công nhận là cả công nhân lẫn tư sản đều có đóng góp cho nền kinh tế. Như thế là cũng giống như chế độ Ngô Đình Diệm chủ trương.

Văn hóa theo chủ nghĩa Mác Lê là văn hóa gì? Văn hóa theo chủ nghĩa Mác Lê có đặc điểm là yếu kém về pháp luật, không theo tiêu chuẩn đạo đức nào nhất định và ham dùng bạo lực. Yếu kém về pháp luật và đạo đức vì người cộng sản Nga đọc thuyết Mác xít thấy Kác Mác nói rằng pháp luật và đạo đức là công cụ của giai cấp bóc lột nên họ không tôn trọng pháp luật và đạo đức. Vào thế kỷ 19, một người Nga tên là Sergei Nechaev viết ra 26 điều làm giáo lý cho người cộng sản, trong đó nói rằng người cộng sản bất chấp pháp luật, bất chấp đạo đức, phá bỏ xã hội cũ để xây dựng lên xã hội mới theo chủ nghĩa Cộng Sản. Lê nin chịu ảnh hưởng của Sergei Nechaev nên đã xây dựng lên một chế độ mới với đảng Cộng Sản đứng lên trên pháp luật và coi thường đạo đức. Lê nin nói rằng điều gì có lợi cho đảng Cộng Sản thì điều đó là đạo đức. Quan niệm này được gọi là “Cứu cánh biện minh cho phương tiện”. Cứu cánh là điều cuối cùng phải đạt đến. Cứu cánh của người Cộng Sản là thực hiện chế độ Cộng Sản trên toàn thế giới. Người Cộng Sản tin rằng vì chế độ Cộng Sản vô cùng tốt đẹp, đem lại hạnh phúc cho toàn thể nhân loại nên ngày nay có vi phạm pháp luật và đạo đức mà đạt đến được chế độ Cộng Sản vô cùng tốt đẹp đó thì việc vi phạm đó sau này có thể được xí xóa, không đáng bị xem là việc làm xấu. Vì không tôn trọng pháp luật nên Việt Minh đã để cho công an, du kích được toàn quyền bắt người, thủ tiêu người. Chính sách tuyên truyền dối trá, đánh vào tâm lý người dân ham thích gì rồi cứ nói là mình sẽ làm như thế đã lôi cuốn được nhiều người dân theo Việt Minh và giúp cho Việt Minh có sức mạnh mà thắng Pháp. Nhưng nhiều người nhìn thấy cách hành xử này của Việt Minh họ sợ, họ không dám theo Việt Minh và không dám sống ở vùng do Cộng Sản cai trị và họ xem miền Nam là vùng họ có thể xây dựng một xã hội có luật pháp, có đạo đức, không phải là xã hội như của người Cộng Sản.

Ở phút 2:10 nói về việc Bảo Đại đi theo phái đoàn VN sang Trùng Khánh rồi vì ham chơi bời trác táng không chịu được nếp sinh hoạt mới nên xin ở lại Trung Quốc. Trong cuốn Một Cơn Gió Bụi, ông Trần Trọng Kim viết là Việt Minh thấy người ngoại quốc đến Hà Nội thường ghé thăm ông Bảo Đại nên có lẽ Việt Minh sợ người Pháp sẽ lôi kéo Bảo Đại vào chính trị nên đặt ra chuyện phái đoàn đi thăm hữu nghị Trung Quốc có ông Bảo Đại đi theo. Ở Trung Quốc, người của Việt Minh bất ngờ rút về nước hết, bỏ lại Bảo Đại một mình. Ông Bảo Đại không có tiền phải vay tiền người Việt ở đó để mà sống. Cuối cùng Việt Minh gửi thư cho ông Bảo Đại nói là đừng về nước nữa. Như vậy không phải là ông Bảo Đại không chịu được gian khổ mà xin ở lại nước ngoài mà vì Việt Minh muốn đưa ông ta ra khỏi nước và muốn ông ta đừng về để người Pháp đừng lôi kéo ông ta. Nhưng rốt cuộc ông Bảo Đại ở lại Hương Cảng thì người Pháp cũng vẫn liên lạc được và đưa ông ta về Sài Gòn.

Ở phút 4:50 nói rằng Mỹ có mưu đồ thay chân Pháp chiếm lấy miền Nam Việt Nam là không đúng. Mỹ chỉ muốn ngăn chận sự bành trướng của phe Cộng Sản chứ không muốn chiếm miền Nam. Pháp và Mỹ có động cơ khác nhau. Pháp muốn giữ Việt Nam làm thuộc địa cho Pháp còn Mỹ thì chỉ muốn ngăn chận sự bành trướng của Cộng Sản. Nếu Việt Nam hoàn toàn không có đảng Cộng Sản và không bị phe Cộng Sản đe dọa đánh chiếm thì Mỹ cũng không can thiệp vào Việt Nam mà chỉ đầu tư và buôn bán với Việt Nam.

Ở phút 5:10 về quan hệ giữa Bảo Đại và Ngô Đình Diệm, đoạn này nói rằng Bảo Đại và Ngô Đình Diệm không ăn ý với nhau nên ông Diệm bị Bảo Đại cách chức và bị Bảo Đại truy nã phải trốn trong nhà thờ rồi sau sang Mỹ. Sự thật là năm 1933, ông Diệm được Bảo Đại cho làm Thượng Thư Bộ Lại. Thượng Thư là chức bộ trưởng được gọi theo thời đó, Bộ Lại là bộ lo về hành chánh, nhân sự. Ông Diệm đề nghị Pháp cải cách hành chánh để triều đình Việt Nam có nhiều quyền hạn hơn. Người Pháp từ chối nên ông Diệm từ chức về làm dân. Ông Bảo Đại cố giữ lại nhưng ông Diệm không nghe. Tuy vậy ông Bảo Đại vẫn quý ông Diệm. Năm 1945, khi Nhật nói với Bảo Đại là sẽ trao trả độc lập cho Việt Nam thì người đầu tiên ông Bảo Đại nghĩ đến mời làm thủ tướng là Ngô Đình Diệm. Nhưng lúc đó người Nhật muốn chọn Trần Trọng Kim nên đã nói với ông Bảo Đại là ông Diệm không muốn làm. Đến năm 1954, chính ông Bảo Đại đã chọn ông Diệm làm thủ tướng chứ không phải vì người Mỹ ép. Tình hình miền Nam lúc đó rất rối ren, khó khăn vì có 4 nhóm vũ trang chia nhau chiếm cứ các vùng. Các nhóm đó là Hòa Hảo, Cao Đài, Bình Xuyên, Việt Minh. Các ông thủ tướng khác không cáng đáng nổi nên không làm được lâu.

Ở phút 5:55, nói là Mỹ đưa ông Diệm lên rồi giúp ông Diệm đàn áp các phe Hòa Hảo, Cao Đài, Bình Xuyên thì không đúng hẳn. Lúc đầu, người Mỹ không có ý định ủng hộ ông Diệm. Họ muốn ông Diệm giải quyết tình trạng sứ quân cát cứ bằng cách lập chính phủ nhiều thành phần cho Hòa Hảo, Cao Đài, Bình Xuyên cùng tham gia chính quyền. Ông Diệm không đồng ý với giải pháp của Mỹ và Mỹ định làm áp lực với Bảo Đại để thay ông Diệm. Nhưng ông Diệm đã dùng quân đội tiêu diệt được các lực lượng kia. Mỹ thấy ông Diệm ổn định được tình thế và là người duy nhất có quyền nên lại tiếp tục ủng hộ ông Diệm. Trong suốt thời gian cầm quyền, anh em ông Diệm có đường lối và chủ trương riêng của mình. Mỹ ủng hộ chế độ Ngô Đình Diệm vì đó là chế độ chống Cộng mặc dù biết chế độ đó không hoàn toàn nghe theo lời mình. Giữa hai tình thế là miền Nam trở thành Cộng Sản và chính quyền miền Nam có đường lối không hẳn hoàn toàn như Mỹ muốn thì Mỹ chọn cái ít xấu nhất cho mình là ủng hộ chế độ ông Diệm.

No comments:

Post a Comment