Thursday, May 25, 2017

2017, tàu Mỹ đi vào vùng 12 hải lý của đảo Vành Khăn


Theo tin của hãng tin Reuters ngày 25-5-2017, khu trục hạm Mỹ USS Dewey đã đi vào vùng 12 hải lý gần đảo Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa.Đảo Vành Khăn là một trong những đảo nhân tạo mà Trung Quốc mới bồi đắp gần đây và đem ra đa, vũ khí ra trang bị. Đây là  một trong những chuyến đi được gọi là hành động "Tự Do Hàng Hải" của hải quân Mỹ. Đây là chuyến đi tự do hàng hải đầu tiên dưới thời ông Donald Trump làm tổng thống. Trước đây, dưới thời ông Obama, cứ trong khoảng 2 cho đến 3 tháng thì Mỹ có một chuyến đi tự do hàng hải trong vùng hình lưỡi bò của Trung Quốc. Khi thì chuyến đi này chỉ đi qua các đảo mà thôi, khi thì có chuyến đi vào vùng 12 hải lý sát các đảo. Vùng 12 hải lỳ là hải phận của một nước, đi vào vùng đó có thể xem là xâm phạm hải phận của nước đó. Các chuyến đi này để cho Trung Quốc thấy là vùng hình lưỡi bò của Trung Quốc không có giá trị pháp lý, Mỹ không tôn trọng sự đòi hỏi vô lối của Trung Quốc.


Khu trục hạm USS Dewey

Các chuyến đi tự do hàng hải của Mỹ là hành động tương tự như là phong trào "No-U", không công nhận đường lưỡi bò của người Việt. Nhưng thay vì làm bằng cách in áo thun và biểu tình thì Mỹ làm bằng các chuyến đi với tàu chiến, với hàng không mẫu hạm.

Người Việt biểu tình chống Trung Quốc với áo thun No-U

Người Việt biểu tình chống Trung Quốc với áo thun No-U


Đảo Vành Khăn tiếng Anh là Mischief Reef. Gọi là "reef" (ríp) mà không gọi là "island" (ai lần) vì đây chỉ là rặng đá khi thủy triều lên thì nó chìm dưới mặt nước biển. Vì thế nó không được xem là đảo và không gọi là "island", tức là đảo, mà chỉ gọi là "reef", một rặng đá. Rặng đá thì không thuộc chủ quyền của nước nào cả. Nghĩa là không ai có quyền tuyên bố rặng đá thuộc chủ quyền của mình. Ngay cả có nước nào bồi đắp rặng đá để nó nổi lên trên mặt nước thì nó cũng vẫn chỉ được xem là rặng đá, vẫn không được xem là đảo và nước đó vẫn không có quyền tuyên bố đảo nhân tạo đó thuộc chủ quyền của mình.

Mỹ cho tàu đi vào vùng 12 hải lý của rặng đá Vành Khăn là để nói cho Trung Quốc biết là dù cho Trung Quốc có bồi đắp đảo này Mỹ cũng không xem là nó thuộc về Trung Quốc. Vì thế tàu Mỹ dù có đi vào phạm vi 12 hải lý của rặng đá Vành Khăn thì cũng vẫn là đi trong hải phận quốc tế. Mỹ không hề vi phạm luật quốc tế hay vi phạm hải phận của Trung Quốc khi làm việc này.

Ý nghĩa của chuyến đi tự do hàng hải này là để cho Trung Quốc thấy Mỹ không công nhận chủ quyền của Trung Quốc trong vùng lưỡi bò lẫn chủ quyền của Trung Quốc quanh đảo nhân tạo.

Minh Đức
 

No comments:

Post a Comment