Friday, January 3, 2014

Mao hút hồn phe tả châu Âu và đệ tử

Ảnh: trí thức Pháp mang ảnh Mao Trạch Đông đứng trước sứ quán Trung Quốc ở Paris.

Mao Trạch Đông cho tới một ngày gần đây vẫn là một nhân vật đầy huyền bí đối với dư luận Phương Tây.

Có lẽ vì ít có thông tin về Mao nên những thành phần trẻ "tiến bộ" (thiên tả) Phương Tây đã dành cho ông sự nguỡng mộ với một nhà cách mạng đã làm thay đổi xã hội Trung Hoa.

Thursday, January 2, 2014

Thoát khỏi sợ hãi

Ảnh: Cựu tổng thống Mỹ, đến thăm Cuba năm 2002, bắt tay với ông Fidel Castro

Trước khi cựu tổng thống Carter đến Havana, hơn 10 ngàn người dân Cuba đã ký tên vào một bản kiến nghị yêu cầu tổ chức trưng cầu dân ý để chấm dứt chế độ độc tài toàn trị ở xứ nàỵ Muốn đạt được con số 10 ngàn người ký tên, những người vận động bản kiến nghị do ông Oswaldo Payá dẫn đầu đã trải qua bao nhiêu gian khổ. Thành công quan trọng nhất là họ đã thuyết phục được đồng bào của họ: “Không Sợ Hãi! Người ta có thể sống được không cần phải sợ công an!” Đây là một bài học cho đồng bào chúng ta ở Việt Nam.