Saturday, February 19, 2022

Ở cạnh láng giềng lớn

Đức Quốc Xã khám phá ra hố chôn người của Liên Xô năm 1943

 Cả Ukraine và Ba Lan đều đã nếm mùi cay đắng với người Nga, người láng giềng lớn của mình. 

Khiêu khích để có cớ xâm lăng

Lời kêu gọi giảm căng thẳng của ông bộ trưởng quốc phòng Mỹ Austin sẽ không ăn thua gì vì Nga làm theo kế hoạch đã sắp xếp sẵn của mình. Gây căng thẳng bằng cách pháo kích ồ ạt là kế hoạch đã tính trước. Người Ukraine đoán là phe thân Nga sẽ pháo kích ồ ạt, rồi khi phe chính phủ Ukraine trả đũa thì Nga lấy cớ là người Nga bị đàn áp mà đem quân vào Ukraine. Chuyện này đã xảy ra ở Georgia năm 2008. Nay xem ra lần này sự sắp xếp cũng giống như ở Georgian nhưng Nga chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Sunday, February 13, 2022

Chiến Tranh Lạnh


Chiến Tranh Lạnh là các cường quốc không trực tiếp đánh nhau mà dùng các nước đàn em đánh nhau để bảo vệ và bành trướng vùng ảnh hưởng của mình.