Saturday, December 15, 2018

Singapore buộc tội 2 công nhân Trung Quốc nhận hối lộ “1 đô la”

Singapore buộc tội hai công nhân nhập cư Trung Quốc đòi tiền hối lộ có giá trị chỉ 1 đô la Singapore (73 cent Mỹ), theo giới chức chống tham nhũng cho biết hôm 12/11. Họ nhấn mạnh rằng Singapore, một trung tâm tài chính được biết tới với một hình ảnh trong sạch, sẽ không tha thứ cho tham nhũng dù nhỏ đến đâu.