Friday, February 26, 2010

Nước trị hay loạn là tại người chứ không phải tại pháp

 Minh Đức
Khổng Tử

Pháp độ của vua Vũ nay vẫn còn mà nhà Hạ không đời đời làm vua, cho nên pháp không thể một mình nên việc, lệ không thể tự nó mà thành công; được người hay thì còn, không được người hay thì mất. Pháp là cái ngọn của sự trị dân, quân tử (tức người tài đức) là cái gốc của pháp. Cho nên có người quân tử thì pháp tuy tỉnh lược mà có thể đủ để thi hành trong mọi trường hợp; không có người quân tử, thì pháp tuy đầy đủ mà thì hành trước sau không nhằm, không kịp ứng phó với sự biến đổi của thời thì cũng đủ hỗn loạn.

Hiểu Thế Nào Là Tách Đảng Ra Khỏi Nhà Nước

 Minh Vũ Hồ Văn Châm

Tách Đảng ra khỏi Nhà Nước là phục hồi tinh thần thượng tôn pháp luật và xây dựng một hệ thống pháp luật thỏa đáng. Tinh thần thượng tôn pháp luật cần được tôn trọng từ phía những người cầm quyền lẫn từ phía những người thuộc thành phần bị trị. Xây dựng hệ thống pháp luật thỏa đáng là phát triển một hệ thống luật lệ vô tư, công bằng, trong sạch, và hữu hiệu, về cả hai lãnh vực lập pháp và lập quy, trong khuôn khổ hiến định. 

Tại sao kinh tế tư bản phát triển?


 Ngô Nhân Dụng

 Một chế độ độc tài như dưới triều các ông Franco ở Tây Ban Nha, Marcos ở Phi Luật Tân cũng có thể dùng pháp luật để trị dân, theo đúng "the rule of law" nếu các nhà độc tài muốn. Nhưng khi không có tự do thì các sáng kiến cũng bị bóp nghẹt. Đó là bài học khi so sánh chế độ dân chủ tự do với các chế độ khác.

Khi Cộng Sản nói dân chủ Tây phương không thích hợp với các giá trị Á Đông


Vì người CS chủ trương tiêu diệt văn hóa, đạo đức Á Đông nên họ không có tư cách để nói câu: "Dân chủ Tây phương không thích hợp với các giá trị Á Đông". Người có tư cách để nói câu đó là các dân tộc vẫn giữ truyền thống văn hóa Á Đông như Singapore, Đài Loan, Nam Hàn và người Việt quốc gia ở miền Nam.

Thursday, February 25, 2010

Dân chủ từ trường học

Ngày còn mài đũng quần ở trường trung học cư xá Thanh Đa, tôi học cái gì cũng tệ duy chỉ có môn chính trị thì lại khá, trong giờ này không biết ma quỷ nhập hay là sao mà tôi nói chuyện hăng hái quá chừng. Ấy cái này một phần cũng là nhờ ở nhà tôi có chứa sẵn một tủ sách nói về cuộc đời cách mạng của “Bác” cộng với lịch sử Đảng.

Suy nghĩ về một vài lý luận trong thời kỳ chiến tranh

Có lẽ ngày 30-4 là một dịp thích hợp để nhìn lại và suy ngẫm về những gì đã xảy ra để có thể hiểu rõ hơn về quá khứ và rút ra bài học của lịch sử.

Một trong những việc làm đó là nhìn lại một số lý luận chính trị của thời đó để có cái nhìn rõ hơn về việc gì đã thực sự xảy ra trong quá khứ. Trong khi ở miền Nam, lý do để tham dự chiến tranh là để chống lại chủ nghĩa Cộng Sản thì bên phía Cộng sản đã sử dụng nhiều lập luận khác nhau để bào chữa cho việc họ đã phát động chiến tranh. Dưới đây xin điểm qua một số lý luận chính: