Monday, May 30, 2011

Hình ảnh tàu tuần tra TQ cắt cáp chụp từ tàu BM 02


Liên Xô có giống nước Tần hay không?


Chế độ Liên Xô và chế độ nhà Tần giống nhau ở chỗ cùng là chế độ độc tài toàn trị, cùng đặt dân vào cái thế không thể cưỡng lại chính quyền. Nhưng hai chế độ khác nhau ở đường lối kinh tế, khác nhau ở chỗ một bên dùng luật pháp để cai trị còn bên kia dùng guồng máy đảng, căn cứ vào niềm tin của người trong tổ chức mà cai trị.


Friday, May 20, 2011

Đảng Cộng Sản Ấn Độ thất cử tại Tây Bengal


Những người cộng sản Ấn Độ lên cầm quyền tại tiểu bang Tây Bengal từ năm 1977 tại nay đang bị dân đổ lỗi là đã làm cho kinh tế đi xuống, tuyên bố nhận là mình đã thua trong vụ bầu cử.


Monday, May 9, 2011

Biểu tình Ðiện Biên có tới 8,500 người Hmong

...một lực lượng lớn quân đội Việt Nam có chiến xa yểm trợ đã được điều động tới đàn áp các người Hmong biểu tình từ ngày 3 tháng 5, 2011 đến nay.


Bình luận: Sự thật về cái gọi “Đạo Vàng Chứ” ở Điện Biên
Chính những điều kiện xã hội bất công, cách cai trị thiếu luật pháp, các hành vi thiếu đạo đức của chính quyền đã khiến các người dân tìm đến tôn giáo. Những điều thiếu đạo đức đó khiến cho người dân xứ cộng sản theo tôn giáo nhiều. Họ vào tôn giáo để gặp những người cũng tin vào các điều đạo đức giống như họ, những người mà họ tin được là sẽ không lừa dối họ, hễ giúp họ là giúp vì tình người chứ chẳng vì thủ đoạn để lợi dụng.

Sunday, May 8, 2011

Không phải là người H'mông muốn đòi lập nước riêng

 

 Cáo buộc người Hmông đòi tự trị là không đúng, và đó chỉ được dùng như cớ để tấn công họ mà thôi. Đó là luận điệu tuyên truyền của chính quyền cộng sản Việt Nam. Để chứng minh điều họ đưa ra thì hãy ngay lập tức cho những phóng viên nước ngoài đã có yêu cầu đến tại khu vực Mường Nhé.