Friday, November 25, 2011

Vinashin và Singapore Airlines

 Singapore Girls, nữ tiếp viên hàng không của Singapore Airlines

Vụ tổng công ty Vinashin bị lỗ vốn làm cho nhiều người Việt vốn có thành kiến là công ty quốc doanh làm ăn không khá lại càng tin tưởng rằng lãnh vực quốc doanh là lãnh vực không nên để chiếm phần quá lớn trong kinh tế quốc gia mà nên để cho lãnh vực tư nhân lớn mạnh hơn. Nhưng trường hợp thành công của Singapore Airlines, một hãng hàng không đã hoạt động từ nhiều chục nay làm cho người ta không để ý là Singapore Airlines cũng là một công ty quốc doanh của Singapore.

Saturday, November 12, 2011

Mấy nét chính yếu về Xã hội Dân sự tại miền Nam trước năm 1975

 Nữ sinh trường nữ trung học Nha Trang cùng thày hướng dẫn đi cứu trợ nạn lụt miền Trung năm 1970

Cho đến năm 1975, thì tại miền Nam Việt Nam, ít có ai nói hay viết gì về chuyện “Xã hội Dân sự” (the civil society = XHDS). Tuy nhiên, từ mấy chục năm gần đây, thì khái niệm XHDS đã trở thành rất thông dụng phổ biến trong các sách báo, trong lãnh vực truyền thông khắp nơi trên thế giới. Và như ta đã thấy XHDS chính là cái khu vực thứ ba (the third sector) bên cạnh khu vực chính quyền nhà nước (the state) và khu vực thị trường kinh doanh (the marketplace). Cả ba khu vực này khác biệt với nhau, nhưng cùng sinh họat chung với nhau trong tư thế cộng đồng sinh tồn (co-existence) để tạo thành cái không gian xã hội (the social space) do tập thể con người chúng ta sinh sống hợp quần trong xã hội mà tạo lập ra. Để tóm tắt cho gọn cái định nghĩa về XHDS, ta có thể biểu thị bằng một phương trình đơn giản như sau đây:

“Không gian xã hội = Nhà nước + Thị trường + Xã Hội Dân Sự”.