Saturday, April 24, 2021

Hàn Quốc: Trump thất bại việc xử lý Bắc hàn vì chỉ biết nói vòng vo


Tổng Thống Nam Hàn: Trump thất bại việc xử lý Bắc hàn vì chỉ biết nói vòng vo

 

Tổng thống Nam hàn Moon Jae-in cho biết cựu Tổng thống Donald Trump “thất bại” trong trong việc xử lý vấn đề Bắc hàn vì ông “khua loanh quanh bụi cây” (ý nói vòng vo, không đi thẳng vào vấn đề) trong các cuộc đàm phán

Ông Moon cho biết việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên là “vấn đề sống còn” đối với Nam hàn, đồng thời nhấn mạnh Mỹ phải tìm cách hợp tác với Trung Quốc và Bắc hàn trong các vấn đề toàn cầu khác nhau, chẳng hạn như biến đổi khí hậu. Ông cũng cảnh báo sự đổ vỡ trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc có thể là một thảm họa đối với đất nước của ông.