Monday, November 29, 2010

Wikileaks đụng chạm đến nhiều nước


 Tin Ả Rập Saudi muốn Mỹ đánh Iran cho thấy là một nước Hồi Giáo lại muốn Mỹ đánh nước Hồi Giáo khác. Thế thì luận điệu Mỹ chống Hồi giáo, tìm cách tiêu diệt Hồi Giáo của Iran và những kẻ khủng bố Hồi Giáo không còn giá trị.


Wednesday, November 17, 2010

Biên bản hội thảo tại Hà Nội của một số nhà kinh tế nhằm góp ý với Đại hội ĐảngChủ trì: GS Trần Phương, Chủ tịch Hội KHKTVN
Khai mạc: 8 h 30, ngày 7-10-2010

Thành phần: Hội KHKT – XH QG
Một số thành viên Tổ Biên tập Cương lĩnh

Một số cán bộ nghiên cứu (được mời): 

GS Trần Phương – nguyên phó Thủ tướng Chinh phủ ; Vũ Khoan – nguyên phó Thủ tướng Chính phủ ; PGS Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện kinh tế ; GS Phan Văn Tiệm – nguyên thứ trưởng Bộ Tài chính ; Việt Phương – nguyên Thư ký cố vấn của cố Thủ tướng Phạm văn Đồng ; Dương Thu Hương – nguyên phó Thống đốc Ngân hàng ; GS Đào Xuân Sâm – nguyên Trưởng bộ môn Quản lý kinh tế trường Nguyễn Ái Quốc; PGS Võ Đại Lược – nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới …

Wednesday, November 3, 2010

Bình luận: Cho những người bạn trong tù


 Thiểu số cai trị đa số nên muốn đa số quần chúng không thể tập hợp, kết đoàn để trở thành sức mạnh chống lại đảng đang cầm quyền. Vì thế mà chế độ CS tuy nhân danh giai cấp công nhân mà cai trị nhưng lại không cho giai cấp công nhân được tự do tập hợp, thành lập công đoàn riêng cho mình.