Thursday, December 24, 2020

Nhạc: Besame Mucho

Bài hát Besame Mucho, nguyên tác bằng tiếng Tây Ban Nha. Khi dịch sang tiếng Anh bằng Google Translate thì sẽ có ý nghĩa ra sao ?

Wednesday, December 23, 2020

Nga: cựu tổng thống không bao giờ bị truy tố

Chuyện bên Nga, Putin vừa mới ký luật miễn truy tố cả đời cho cựu tổng thống. Putin đang muốn hạ cánh an toàn. Như vậy tổng thống khi cầm quyền tha hồ lạm quyền, tham nhũng, khi bước xuống không bao giờ bị truy tố. Chính là Putin sẽ không bao giờ bị truy tố vì đã lấy tiền của nhà nước bỏ túi.