Friday, September 28, 2012

Món Hàng Khuyến Mãi

Chủ nghĩa Cộng Sản đến Việt Nam được khởi đầu bằng câu chuyện anh thanh niên Nguyễn Tất Thành ngồi trong căn phòng tại ngõ Compoint, Paris, Pháp, đọc đề cương của Lê Nin về các dân tộc thuộc địa. Đề cương này vạch ra con đường để đưa chủ nghĩa Cộng Sản đến các nước lúc đó còn là thuộc địa của các nước tư bản là dùng chủ nghĩa dân tộc lôi kéo toàn dân tham gia giải phóng đất nước khỏi ách thực dân, rồi sau đó đưa dân tộc đi theo chủ nghĩa Cộng Sản.

Thursday, September 20, 2012

Cải cách khoa học ở Trung Quốc

Nghiên cứu ứng dụng luôn được coi là ưu tiên đối với Trung Quốc, trong ảnh là một
công nghệ được giới thiệu tại hội chợ triển lãm

LTS: Hồ sơ dưới đây của tạp chí khoa học Pháp La Recherche được thực hiện cách đây hơn 10 năm (vào nửa cuối năm 1998). Mặc dầu vậy, những gì diễn ra ở Trung Quốc thời đó có những nét tương đồng với tình trạng khoa học công nghệ ở Việt Nam hiện nay, chính vì vậy chúng tôi trích dịch và đăng hồ sơ này với hy vọng chúng ta nhìn lại thực tế diễn ra ở Trung Quốc để chiêm nghiệm và rút ra những bài học kinh nghiệm cho riêng mình.

Saturday, September 15, 2012

Thợ hồ và chính trị

Nói về những tổ chức bí mật hay Hội kín, ở Tàu từ cuối thế kỷ XVII, có Hội kín Tam Điểm (Triade) ra đời chống lại nhà Mãn Thanh nhằm phục hồi nhà Minh. Phản Thanh phục Minh là khẩu hiệu. Những người sáng lập có lẽ là các nhà sư ở Chùa Thiếu Lâm với môn vỗ huấn luyện các nhà sư và hội viên Tam Điểm là môn Thiếu Lâm mà ngày nay còn rất nhiều người học như một môn thể thao tinh xảo.

Thursday, September 13, 2012

VN và các nhóm đặc quyền đặc lợi


Bản báo cáo gây nhiều bàn luận của Quốc hội Việt Nam về những bất ổn và nguy cơ tiềm ẩn trong nền kinh tế đưa ra hồi đầu tháng này cũng khiến người ta đặt câu hỏi về chuyện các chính sách vĩ mô của Việt Nam gây lợi cho những ai nhiều nhất.

Tuesday, September 4, 2012

21 Điều Lệ của Quốc Tế CS và ảnh hưởng

Hai mươi mốt điều lệ để được gia nhập Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản ra đời vào năm 1920, phần lớn phát xuất từ ý của Lê Nin, khi Lê Nin thành lập Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản. Sau khi Đệ Nhị Quốc Tế Cộng Sản bị tan rã vì các đảng cộng sản mỗi đảng đi về một hướng thì Lê Nin thành lập Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản với chủ trương rõ rệt tập trung quyền lãnh đạo và Ban Chấp Hành của Quốc Tế Cộng Sản và bắt buộc các đảng cộng sản của các nước nằm trong Quốc Tế Cộng Sản phải tuyệt đối tuân lệnh của Ban Chấp Hành. Tuy ra đời đã lâu nhưng những điều qui định này đã ảnh hưởng rất nhiều đến cách thức hoạt động của các đảng cộng sản nằm trong khối Liên Xô, Trung Quốc và vẫn mang ảnh hưởng đến ngày nay.