Friday, January 21, 2011

Trung Quốc đừng nhầm Hoa Kỳ yếu thếTuy thế, chính sự tự kiêu quá mức trong đánh giá quyền lực, cộng với cảm giá bất an trong các vấn đề nội bộ, khiến chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong hai năm qua trở nên cứng rắn hơn.Monday, January 17, 2011

Tượng Khổng Tử và Cách Mạng Văn Hóa

  

Giữa hai nhân vật đang đứng nhìn nhau tại quảng trường Thiên An Môn, một người, Khổng Tử, thì đề cao thuyết chính danh, nghĩa là làm việc gì thì phải đủng với danh nghĩa của việc đó, còn kẻ kia, Mao Trạch Đông, là kẻ bất chính, chuyên môn mượn danh nghĩa làm việc này nhưng thực ra là nhắm vào việc khác .