Wednesday, July 25, 2012

Do Thái giúp Việt Nam lập nhà máy sản xuất súngBa kiểu súng trường Galil căn bản của Do Thái
Từ trên xuống dưới:
Kiểu 21: Carbine nòng ngắn
Kiểu 22: súng trường
Kiểu 23: súng bắn tỉa, nòng dài

Monday, July 23, 2012

Cuba: Oswaldo Payá, người dám thu thập chữ ký

Oswaldo Payá (1952 – 2012)
Ông  Oswaldo Payá được nhiều người Việt nhắc đến vào năm 2002 khi ông đề ra Phong Trào Valera, một chiến dịch thu thập chữ ký của người dân Cuba để đề nghị thay đổi hiến pháp Cuba.

Theo hiến pháp Cuba, hễ đề nghị sửa đổi hiến pháp nào được hơn 10 ngàn người dân ký tên ủng hộ thì đề nghị đó sẽ được đem trưng cầu dân ý để xem đa số người dân có chấp thuận sự sửa đổi đó hay không.

Thursday, July 19, 2012

Người Mỹ đã thay đổi nước Nhật ra sao?


Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật Bản chấp nhận đầu hàng vô điều kiện trước sức tấn công của quân đội Đồng Minh. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Nhật Bản ký hiệp ước đầu hàng với các nhà lãnh đạo quân đội Đồng Minh trên chiến hạm USS Missouri của Mỹ. Năm ngày sau khi Nhật ký hiệp ước đầu hàng, ngày 7 tháng 9 năm 1945, thống tướng Mỹ Douglas McArthur, người chỉ huy các lực lượng Đồng Minh tại Thái Bình Dương, thiết lập văn phòng làm việc tại Tokyo, mở đầu cho gian đoạn Mỹ  chiếm đóng nước Nhật kéo dài trong sáu năm, tám tháng. Trong giai đoạn này, ông McArthur đã đề ra nhiều biện pháp thay đổi nước Nhật về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội để biến nước Nhật từ một quốc gia hiếu chiến thành một nước đi theo con đường hòa bình, lo phát triển kinh tế.

Monday, July 16, 2012

Nho Giáo: Quân tử hoài hình


"Quân tử hoài hình, tiểu nhân hoài huệ" là lời nói của Khổng Tử nói về hai thái độ khác nhau khi làm việc trong chính quyền.

"Quân tử hoài hình" nghĩa là người quân tử để tâm về việc hình pháp, nghĩa là thi hành luật pháp, giữ cho mọi người làm việc trong vòng qui định của chính quyền, trong vòng luật lệ, sửa đổi luật lệ, qui định cho phù hợp với thực tế, cho hữu hiệu hơn. "Hoài" có nghĩa là nghĩ đến, để tâm đến.

"Tiểu nhân hoài huệ" nghĩa là kẻ tiểu nhân khi làm việc công chỉ để ý đến ơn huệ, nghĩa là làm sao cho mình có lợi, không quan tâm đến việc công.

Wednesday, July 11, 2012

Hàn Phi: Mua giàySách Hàn Phi Tử, thiên "Ngoại Trữ Thuyết Tả Thượng" viết:

Có người nước Trịnh muốn mua giày. Trước tiên tự đo lấy chân mình rồi đặt ở chỗ ngồi. Đến chợ quên cầm theo. Khi đã tìm được giày rồi, anh ta nói: “Tôi quên cầm theo ni giày”. Bèn trở về lấy ni giày. Đến khi trở lại thì chợ đã nghỉ bán, cuối cùng vẫn không mua được giày. Có người nói: “Sao không thử giày bằng chân?”. Anh ta đáp: “Thà tin vào ni giày, chứ không tin vào (chân) mình vậy”.

Trần Văn Chánh dịch