Monday, December 31, 2012

Vaclav Havel – Chủ nghĩa cộng sản tiếp tục dạy chúng ta những gì?

Lễ kỉ niệm lần thứ 15 Cách mạng Nhung (ngày 17 tháng 11 năm 1989), cuộc Cách mạng đã đưa chế độ độc tài cộng sản ở Tiệp Khắc đến chỗ cáo chung, là cơ hội để suy tư về ý nghĩa của hành vi mang tính đạo đức và hành động tự do. Hiện nay chúng ta đang sống trong xã hội dân chủ, nhưng nhiều người – không chỉ ở Cộng hòa Czech – vẫn tiếp tục tin rằng họ không phải là chủ nhân của số phận của mình. Họ đã đánh mất niềm tin rằng họ có thể thực sự có ảnh hường đối với những sự kiện chính trị, và còn có ít ảnh hưởng hơn đối với xu hướng phát triển của nền văn minh của chúng ta.

Monday, December 17, 2012

Võ Phiến: Nhà Tạp Luận

Võ Phiến
Nếu tôi không lầm, “tạp luận” là chữ của Võ Phiến. Trước, người ta gọi là “tạp trở”, sau, khi tác phẩm của Lỗ Tấn được đọc và dịch nhiều, người ta gọi là “tạp văn”. Chữ “tạp văn” sau này rất phổ biến ở miền Bắc trong khi ở miền Nam chữ “tạp ghi” xuất hiện và có lúc khá thịnh hành. Tôi liều gắn chữ “nhà” trước chữ “tạp luận” để chỉ một khía cạnh khác trong con người và sự nghiệp của Võ Phiến, một khía cạnh độc đáo và quan trọng song, không hiểu vì sao, dường như ít được chú ý và không được đánh giá đúng mức, mặc dù người ta vẫn đọc, hơn nữa, vẫn thích đọc tạp luận của ông.[1]

Monday, December 10, 2012

Biểu tình thời VNCH, biểu tình thời CSVN

Trong bài viết Vì Sao Chính Quyền Ngăn Biểu Tình trên trang web của BBC, đài BBC đã phỏng vấn ý kiến của hai nhân vật chủ động tham gia cuộc biểu tình chống Trung Quốc ngày 9-12-2012 là ông Hồ Ngọc Nhuận và ông Huỳnh Tấn Mẫm . Ông Huỳnh Tấn Mẫm có vài lời so sánh cuộc biểu tình thời nay và các cuộc biểu tình và ông Huỳnh Tấn Mẫn đã từng tham gia dưới thời Việt Nam Cộng Hòa . Sự so sánh này chẳng tránh khỏi cho người đọc liên tưởng thêm đến những điểm giống và khác nhau giữa các cuộc biểu tình dưới hai chế độ.

Friday, December 7, 2012

Trung Quốc: Không biết thế nào là khôi hài lố bịch

Việc Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng Sản Trung Quốc, đăng lại tin từ báo The Onion (Củ Hành) nói rằng nhà lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong Un là người đàn ông sexy nhất thế giới đã trở thành câu chuyện cười trên khắp thế giới. Người ta cười vì đó chỉ là câu chuyện bịa, ca tụng một người mập ú như là kẻ rất hấp dẫn thế mà những người viết báo Nhân Dân của Trung Quốc lại xem như đó là chuyện nghiêm chỉnh mà đăng lại, rồi lại còn đăng kèm theo nhiều hình ảnh của ông này. Nhưng câu chuyện này cũng nói lên là những người làm báo Nhân Dân và những kẻ trong giới truyền thông nói chung của Trung Quốc dường như không biết thế nào là khôi hài, lố bịch.

Thursday, December 6, 2012

Wednesday, December 5, 2012

Nho giáo: Sĩ Phu

Công Khổng Tử tạo cho đời ông một số kẻ sĩ để thay bọn quí tộc suy đồi mà trị dân, không bằng công ông tạo giai cấp sĩ phu cho các đời sau.