Wednesday, April 17, 2013

Mệnh đề bịp: "Đất đai là sở hữu toàn dân"


Luật Đất Đai: Thực chất nằm ở hai chữ Quản Lý

Tấm áo rách bươm, vẫn cố vá

Trong vòng 25 năm Luật Đất đai đã thay mới 3 lần, sửa 5 lần, năm nay lại “sửa”. Trung bình, chưa tới 3 năm đã phải thay đổi. Dưới đây là những lần vá víu:

Tuesday, April 16, 2013

Chế độ Dân Chủ Cộng Hòa là gì?

Chế độ gọi là Dân Chủ Cộng Hòa là chế độ người CS dùng để gọi chế độ chuyển tiếp, tạm thời khi đảng CS chưa nắm trọn quyền lực.

Thursday, April 4, 2013

Vài bí mật chưa được tiết lộ về Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam

Đồng bào miền Nam VN, ai cũng biết rằng Cộng Sản chiếm được miền Nam nhờ bịp bợm và khủng bố, "mặt trận giải phóng miền Nam" không đại diện cho ai cả, chỉ là công cụ do CS dựng lên để lừa bịp dư luận trong và ngoài nước, lừa bịp ngay các thành viên của mặt trận này.

Từ "Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam" qua "Liên Minh Dân Chủ", rồi đến "Chính Phủ Lâm Thời Cộng Hoà Miền Nam VN" đều là những màn trình diễn bịp. Thành viên của 3 tổ chức trá hình đó đều là những tên múa rối, bị điều khiển bởi những tên cán bộ Cộng Sản núp trong hậu trường. Các tổ chức trá hình trên là những vở tuồng được soạn sẵn, các đào kép bị phỉnh gạt đưa vào, phải đóng trọn vai của mình, nếu không sẽ bị thủ tiêu.