Monday, March 28, 2022

Bỏ tù nhà báo độc lập

 


Nhà báo độc lập có nghĩa là nhà báo độc lập với nhà nước. Ở những nước có báo chí tư nhân thì phần lớn nhà báo là nhà báo độc lập, vì họ không làm việc cho nhà nước.