Monday, March 28, 2022

Bỏ tù nhà báo độc lập

 


Nhà báo độc lập có nghĩa là nhà báo độc lập với nhà nước. Ở những nước có báo chí tư nhân thì phần lớn nhà báo là nhà báo độc lập, vì họ không làm việc cho nhà nước. 
 
 
Nhà báo độc lập bị bỏ tù không phải vì nhà báo đó nói điều gì sai mà chẳng qua nhà nước không muốn cho dân có tiếng nói độc lập. Nhà nước muốn chi phối tư tưởng dân toàn diện nên không cho bất cứ người dân nào có quyền viết báo.
 
Nhưng nhà nước độc quyền chi phối tư tưởng dân thì nhà nước không ngần ngại trong việc bịa đặt, xuyên tạc tin tức miễn sau làm cho người dân suy nghĩ theo hướng nhà nước muốn. Bắt giam nhà báo độc lập không làm cho việc thông tin trung thực hơn, chính xác hơn. Chính nhà nước độc quyền thông tin mới làm cho việc thông tin trở thành kém chính xác, trung thực. Sự hoạt động của các nhà báo độc lập làm giảm tác dụng tuyên truyền của nhà nước khi nhà nước cố tình bóp méo sự thực.
 
Nhà nước bỏ tù nhà báo độc lập là để bảo vệ cho quyền được tha hồ bóp méo thông tin, xuyên tạc sự thật của nhà nước.
 
Minh Đức
2022.03.28

No comments:

Post a Comment