Saturday, February 19, 2022

Ở cạnh láng giềng lớn

Đức Quốc Xã khám phá ra hố chôn người của Liên Xô năm 1943

 Cả Ukraine và Ba Lan đều đã nếm mùi cay đắng với người Nga, người láng giềng lớn của mình. 

Năm 1932, Ukraine lúc đó là một trong những nước Cộng Hòa thuộc Liên Bang Xô Viết nhưng phong trào dân tộc dân cao và dân Ukraine tranh đấu để được độc lập, thoát ra khỏi Liên Bang Xô Viết . Tổng Bí Thư đảng cộng sản Nga, Joseph Stalin, nhìn thấy nguy cơ Ukraine có thể thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của Nga nên tìm cách đối phó. Ukraine bị người Nga lấy đi hết lương thực làm cho sáu triệu dân Ukraine chết đói. Nga muốn dân Ukraine chết đói để không còn hơi sức đâu mà tranh đấu giành độc lập.

Còn Ba Lan thì năm 1939, Liên Xô bắt tay với Đức Quốc Xã mỗi bên chiếm một nửa nước Ba Lan. Sau khi chiếm Ba Lan, vài tháng sau, người Nga đem bắn hơn 22 ngàn người Ba Lan. Trong số đó sáu ngàn là nhân viên cảnh sát, số còn lại là doanh gia, trí thức, tu sĩ, địa chủ, luật sư, kỹ sư... là những người thuộc tầng lớp tinh hoa của Ba Lan để cho Ba Lan không còn nhân tài cho quốc gia. Những người bị bắn được đem ở rừng Katyn. Nên vụ này được gọi là vụ thảm sát Katyn.

Vụ thảm sát ba ngàn dân ở Huế vào Tết Mậu Thân năm 1968 chỉ là một vụ thảm sát cỡ mini so với vụ thảm sát ở Ba Lan. Nhưng cũng với ý định giống nhau là cộng sản giết những người dân Huế để "bọn Ngụy" không còn người để mà xây dựng chính quyền sau khi bộ đội cộng sản phải rút đi.

Qua năm 1944, khi Đức Quốc Xã thua phải rút lui khỏi Ba Lan thì lực lượng kháng chiến Ba Lan nổi dậy ở Warsaw. Quân Đức tuy đang rút nhưng vẫn đủ lực lượng để tấn công quân kháng chiếm Ba Lan. Lúc đó Hồng Quân Nga tiến đến gần Warsaw  rồi án binh bất động, không giúp kháng chiến Ba Lan, để cho Đức tiêu diệt hết kháng chiến Ba Lan. Kháng chiến Ba Lan có gửi điện cầu cứu Liên Xô. Cùng lúc đó, Mỹ và Anh có yêu cầu Stalin giúp nhưng quân Liên Xô vẫn không làm gì. Liên Xô chiếm được phi trường chỉ cách Warsaw có năm phút bay đến nhưng cũng không dùng máy bay để giúp kháng chiến Ba Lan. Liên Xô muốn mượn tay Đức tiêu diệt hết lực lượng quốc gia Ba Lan để sau đó Liên Xô đưa đảng cộng sản Ba Lan lên cầm quyền. Vì đảng cộng sản Ba Lan lên cầm quyền trong hoàn cảnh này nên dân Ba Lan không phục chế độ cộng sản Ba Lan. Để rồi 40 năm sau, gần như toàn thể dân Ba Lan bất hợp tác với chế độ cộng sản Ba Lan mà quay qua ủng hộ Công Đoàn Đoàn Kết.

Minh Đức

2022.02.19
No comments:

Post a Comment