Tuesday, March 16, 2010

Nghi vấn về bài phỏng vấn cha Lý của đài BBC

Theo đoạn trên thì cha Lý nói đại ý rằng hiện nay chưa có người tài giỏi lãnh đạo nên nếu để cho có dân chủ thì sẽ bị hỗn loạn. Vì thế cứ để cho đảng CSVN lãnh đạo thì tốt hơn. Xem ra đây không giống như là ý kiến từ xưa đến nay của cha Lý. Nhất là cha Lý đòi tự do tôn giáo chứ không phải là muốn có một học thuyết có thể thay thế cho chủ nghĩa Marx – Lenin.

Vì thấy cách nói có vẻ không giống như cách suy nghĩ của cha Lý từ xưa đến nay, người viết bài này định tìm link của phần ghi âm để nghe lại xem bài viết có ghi lại đúng lời cha Lý trả lời hay không thì không thấy phần ghi âm.

Thursday, March 4, 2010

Ngày Xuân Thị Mầu đi chùa.‏


 -Anh ơi. Em mượn bao diêm.
-Mô Phật. Thí chủ vui lòng giữ Giới. Tôi là Hòa Thượng.
-Em xin lỗi. Vậy gọi anh là Hòa Thượng gì?
-Gọi Thầy.
-Thầy gì?
-Chị hỏi Pháp Danh của tôi à?
-Vâng.
-Thích Thanh Thanh Ðịnh.
-Tên hay lắm. Nhưng em hỏi tên anh khi chưa ở Chùa cơ.