Tuesday, March 16, 2010

Nghi vấn về bài phỏng vấn cha Lý của đài BBC

Theo đoạn trên thì cha Lý nói đại ý rằng hiện nay chưa có người tài giỏi lãnh đạo nên nếu để cho có dân chủ thì sẽ bị hỗn loạn. Vì thế cứ để cho đảng CSVN lãnh đạo thì tốt hơn. Xem ra đây không giống như là ý kiến từ xưa đến nay của cha Lý. Nhất là cha Lý đòi tự do tôn giáo chứ không phải là muốn có một học thuyết có thể thay thế cho chủ nghĩa Marx – Lenin.

Vì thấy cách nói có vẻ không giống như cách suy nghĩ của cha Lý từ xưa đến nay, người viết bài này định tìm link của phần ghi âm để nghe lại xem bài viết có ghi lại đúng lời cha Lý trả lời hay không thì không thấy phần ghi âm. Nghi vấn về bài phỏng vấn cha Lý của đài BBC


Trong bài phỏng vấn cha Lý do BBC thực hiện được đăng trên Internet tại link:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/03/100316_linhmucly_inv.shtml

có đoạn cuối có vẻ hơi là lạ mà theo người viết bài này thì không có vẻ giống như là ý cha Lý từ xưa đến nay nghĩ. Theo bài này, cha Lý trả lời câu hỏi của BBC như sau:

(Trích)“BBC: Các ưu tiên của linh mục hiện giờ là gì, thưa ông?


Linh mục Nguyễn Văn Lý: Ưu tiên hàng đầu của tôi có lẽ là việc điều trị bệnh theo ý nguyện của giáo hội và gia đình. Còn lý tưởng của tôi thì tôi vẫn theo.


Thực tế công việc thế nào thì tôi còn phải suy nghĩ, tập hợp thêm dữ liệu, tiếp cận cuộc sống xã hội để mà có thể quyết định.


Nhưng tôi nghĩ quan trong là phải nghiêm túc suy nghĩ, công việc hiện nay phải được hướng dẫn bởi một lãnh tụ tài đức vẹn toàn. Phải có một học thuyết đủ sức thay thế chủ nghĩa Marx - Lenin, có đường hướng sát thực tế để người ta nhìn vào mà hy vọng rằng con đường ấy, tổ chức ấy sẽ làm cho Việt Nam ổn định hơn Indonesia, Thái Lan, Philippines. Nếu chúng ta ảo tưởng thì sẽ thất bại.


Bao nhiêu người có tâm huyết, muốn thay đổi, nhưng thay đổi thế nào? Nếu thay đổi mà mất ổn định, tình hình xấu hơn cả Thái Lan, Indonesia, Philippines, thì thà cứ để yên cho Đảng Cộng sản lãnh đạo.


Muốn để Việt Nam huy hoàng hơn, thăng tiến hơn, đạo đức hơn, có nền tảng vững chắc hơn thì tổ chức ấy phải hội đủ nhiều điều kiện lắm. Nếu như không, cũng chỉ mơ tưởng với nhau vậy thôi còn trong thực tế, không thể thành công.” (Hết phần trích)

Theo đoạn trên thì cha Lý nói đại ý rằng hiện nay chưa có người tài giỏi lãnh đạo nên nếu để cho có dân chủ thì sẽ bị hỗn loạn. Vì thế cứ để cho đảng CSVN lãnh đạo thì tốt hơn. Xem ra đây không giống như là ý kiến từ xưa đến nay của cha Lý. Nhất là cha Lý đòi tự do tôn giáo chứ không phải là muốn có một học thuyết có thể thay thế cho chủ nghĩa Marx – Lenin.

Vì thấy cách nói có vẻ không giống như cách suy nghĩ của cha Lý từ xưa đến nay, người viết bài này định tìm link của phần ghi âm để nghe lại xem bài viết có ghi lại đúng lời cha Lý trả lời hay không thì không thấy phần ghi âm.

Khi nghe cuộc phỏng vấn của đài Á Châu Tự Do đăng tại link:

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Interview-Father-Nguyen-Van-Ly-DHieu-03152010154859.html

thì để trả lời câu hỏi là sẽ làm gì thì cha Lý nói vì mới bị giam ra nên cần phải tìm hiểu tình hình bên ngoài đã. Như vậy câu trả lời đài Á Châu Tự Do không giống như là câu trả lời đài BBC.

Câu trả lời của cha Lý do đài BBC đăng trên trang web của đài này quả thật gây ra một nghi vấn là có thật đó là câu trả lời của cha Lý hay không hay đã bị đài BBC trình bày sai lạc đi. Vì không có phần ghi âm để kiểm chứng nên không thể nào xác quyết là chính cha Lý đã nói như thế.

No comments:

Post a Comment