Thursday, October 19, 2017

BBC: Người Việt thờ ơ dân chủ và thích quân đội?

Một cuộc thăm dò ý kiến của tổ chức PEW cho thấy số người Việt Nam ủng hộ dân chủ không nhiều, trong khi số người ủng hộ quân đội cầm quyền thì khá cao so với ý kiến của người dân các nước dân chủ Tây Phương. Vì sao có sự khác biệt này?

Wednesday, October 18, 2017

Trước thềm Đại Hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 19

Trước thềm đại hội đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 19, guồng máy tuyên truyền của nhà nước Trung Quốc ra sức đề cao uy tín của ông Chủ Tịch Tập Cận Bình . Liệu ông Tập Cận Bình có trở thành một Mao Trạch Đông thứ hai của Trung Quốc và ông Tập Cận Bình có thể đổi mới được bao nhiêu cho Trung Quốc?

Wednesday, October 4, 2017

Trần Đức Thảo thuyết Hồ Chí Minh trở thành phản chiến?

Ngày nay nhiều người tin tưởng ông Hồ Chí Minh đã có lúc không tán thành việc dùng quân sự đánh miền Nam. Trong cuốn Viết Cho Mẹ Và Quốc Hội, ông Nguyễn Văn Trấn có thuật lại trong hội nghị Trung Ương 9, năm 1964, Lê Đức Thọ đã cản ông Hồ Chí Minh bênh một cán bộ có chủ trương hòa bình, đừng đánh miền Nam. Trong cuốn Đèn Cù, của Trần Đĩnh cũng thuật lại chuyện Hội Nghị Trung Ương 9 này. Nhưng điều gì đã làm cho ông Hồ Chí Minh đổi ý từ việc ủng hộ đánh miền Nam năm 1960 chuyển sang đừng đánh miền Nam năm 1964? Điều mà nhiều người không biết là ông Hồ Chí Minh đã từng gọi triết gia Trần Đức Thảo đến đển bàn riêng cho ông Hồ và một ít người thân cận nghe cái lợi, cái hại của việc đánh miền Nam. Và có thể lời bàn của triết gia Trần Đức Thảo đã có ảnh hưởng đến suy nghĩ của ông Hồ Chí Minh, và cả ông Võ Nguyên Giáp, người có mặt cạnh ông Hồ lúc đó.