Friday, November 22, 2013

Đảng Chí Hiến Trung Quốc đòi bầu cử tự do

Đảng Chí Hiến không bài bác quyền lực của đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng yêu cầu phải tổ chức bầu cử theo lối phổ thông đầu phiếu, chấm dứt tình trạng đảng cử dân bầu. Trên đây là giải thích của giáo sư Vương Tranh, một trong những người sáng lập đảng mới tại Trung Quốc, bất chấp các lời khuyến cáo từ phía chính quyền.

Friday, November 15, 2013

Vì sao cách mạng công nghiệp xảy ra ở Anh


Tại sao cuộc Cách Mạng Công Nghiệp xảy ra và tại sao cuộc cách mạng đó lại xảy ra vào thế kỷ 18 tại Anh Quốc?

Trí thức miền Nam sau 75

Sau ngày 30-4-1975, Chu Phạm Ngọc Sơn là một nhà chuyên môn hợp tác toàn diện với chế độ. Ông và một số nhà khoa học khác thường không câu nệ khi nhận các đơn đặt hàng thực hiện những công trình “khoa học” phục vụ nhu cầu chính trị. Theo Tổng thư ký Hội Trí thức Yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Kim Báu: “Những năm ấy, các trí thức Sài Gòn vẫn nhận được điện thoại từ Văn phòng Thành ủy hỏi xem: ‘Có công trình khoa học chào mừng 3-2 hay 19-5 không?’.

Monday, November 11, 2013

Trung Quốc có thêm một đảng mới

 Vụ án Bạc Hy Lai bị truy tố ra tòa rồi bị kết án tù chung thân tưởng chừng đã kết thúc chuyện Bạc Hy Lai nhưng không phải vậy.

Việc những người ủng hộ Bạc Hy Lai tuyên bố lập đảng mới lấy tên là đảng Chí Hiến cho thấy tình trạng xã hội Trung Quốc đang có phân hóa. 

Friday, November 1, 2013

Thư viết cho Stephen

Paris ngày 11 tháng 2 năm 2013

Thân gửi anh Stephen,

Vì bài viết trước chưa đủ cho những điều cần nói, nên tôi viết tiếp thư này cho anh.

Trước hết, tôi xác định lại với anh đúng là Mạc Ngôn, tác giả cuốn Ma chiến hữu đã được lĩnh giải Nobel văn chương năm 2012.