Wednesday, March 30, 2011

Khoa học Trung Quốc ‘sẽ vượt Mỹ’ trong hai năm tới

 Các số liệu này dựa trên những nghiên cứu được ấn hành trên các tạp chí được quốc tế công nhận, được liệt kê trên dịch vụ Scopus của nhà xuất bản Elsevier.

Sunday, March 20, 2011

Cuộc khởi nghĩa ở Hungarie năm 1956


Sau đại hội 20 Đảng Cộng Sản Liên Xô, trong Đảng Cộng Sản Hungarie (tên chính thức là Đảng công nhân xã hội chủ nghĩa Hungarie) cũng đã diễn ra đấu tranh nội bộ cực kỳ căng thẳng. Cuối cùng, các lực lượng tiến bộ đã hạ bệ Rakoshi, người đứng đầu đảng có nhiều tội ác và là tay sai đắc lực của Liên Xô. Ngày 6.10.1956, có cuộc cải táng các nạn nhân bị giết oan dưới chế độ cộng sản, nhân dân căm phẫn biểu tình đông đảo với 200 ngàn người tham gia ngay giữa thủ đô Hungarie.

Tuesday, March 15, 2011

Mao giúp Việt Nam thống nhất tùy theo lợi ích từng lúc


Minh Đức

Ngày nay có người oán Trung Quốc là Trung Quốc không muốn cho Việt Nam thống nhất nên sau khi đã bắt tay với Mỹ năm 1972, Mao Trạch Đông nói với các nhà lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam là đừng vội thống nhất, đồng thời Mao giảm bớt viện trợ cho miền Bắc.


Monday, March 14, 2011

Trận Vũng Rô qua cái nhìn cả hai bên


Dưới đây là bốn bài viết, hai bài đầu do bên phía Cộng Sản Việt Nam và và hai bài sau, một do một chiến sĩ thuộc Lực Lượng Người Nhái Việt Nam Cộng Hòa và bài kế tiếp tổng hợp nhiều nguồn thuật lại vụ Vũng Rô, cùng một sự kiện, cùng một trận đánh.


Friday, March 11, 2011

Đại tá Gadhafi không cần dân chủ Tây phương


Gadhafi vẫn nắm trong tay quyền lực vô biên vì những kẻ chỉ huy quân đội, công an nghe lệnh của Gadhafi, là người có quyền ban phát bổng lộc, chức tước cho họ, và cũng là người ra hình phạt khủng khiếp cho họ nếu họ phản bội Gadhafi chứ họ không nghe lời những người tuy mang tiếng là có chức vị trong chính quyền nhưng không có khả năng thưởng phạt họ.