Sunday, March 14, 2021

Văn minh Phương Tây: Hiểu nhanh Thời Phục Hưng và Thời đại Khám phá


Các nhà thám hiểm châu Âu vĩ đại đã đóng góp tinh thần Thời Phục Hưng, xuất hiện trong các tác phẩm của các nghệ sỹ, học giả và nhà văn trong thời kỳ này.

Đó có phải là sự khởi đầu của một thế giới hiện đại mới, một thế giới của trí tưởng tượng, của hành động, của thương mại; hay đó là sự kết hợp của thời Trung cổ kéo dài gần một ngàn năm; hay là cả hai?

“Thời kỳ Phục Hưng và Thời đại  Khám phá” theo loạt phim Truyền thống phương Tây.

Và bây giờ  Giáo sư UCLA Eugen Weber tiếp tục cuộc hành trình qua lịch sử của nền Văn minh phương Tây.