Thursday, May 28, 2020

Cộng sản vỡ mộng

Bản chất của cs là che giấu sự thật, lường gạt và tàn bạo kể cả với đồng bọn. Trong hàng ngũ cs, sự thật là xa xí phẩm, người nói ra có khi mất mạng, bị giam cầm, gia đình bị trù ếm. Sự thật dù che giấu, sớm muộn cũng bị phơi bày và lan truyền.

Xin gởi đến bạn đọc những chuyện tuy không mới, nhưng nhiều người chưa biết. Thông tin góp nhặt qua tài liệu, sách vở, thông tin riêng do quen biết trong gia đình có nói ở bài Việt cộng nằm vùng, hoặc kinh nghiệm cá nhân.

Tuesday, May 26, 2020

Tác dụng của câu kỷ tử đối với sức khỏe

Tác dụng của câu kỷ tử đối với sức khỏe mà ít người biết

Câu kỷ tử thuộc họ quả mọng, thường xuất hiện trong các bài thuốc Đông y. Loại quả có kích thước nhỏ bé này đem đến nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe nhưng ít người biết đến.