Sunday, January 27, 2019

Tại sao bị say rượu?

Tại sao uống rượu lại bị say? Có thể tránh bị say hay không?

Uống rượu đến một lúc nào đó sẽ có một trong những triệu chứng sau đây, đến lúc đó là say rượu rồi:

-Cảm thấy choáng váng.

-Nói nhiều hơn thường lệ, nói mà không biết mình nói gì. Đây là một hiện tượng mà nhiều người hối tiếc suốt đời vì nói những điều không nên nói.

Sunday, January 20, 2019

Kỹ thuật thần thánh hóa lãnh tụ


Tôn sùng thần thánh hóa một lãnh tụ thì các nước có thể khác nhau về chi tiết nhưng bài bản thì cơ bản là giống nhau. Muốn đề cao thần tượng thì:

Wednesday, January 9, 2019

Yêu sách 8 điểm năm 2019 của người dân Việt Nam


- Ban lãnh đạo Nhà nước Việt Nam (Ông/Bà Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội,

Thủ tướng nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

Monday, January 7, 2019

Chiến tranh với Khmer Đỏ nhìn dưới khía cạnh khác

Việc Việt Nam đánh sang Campuchia có thể được nhìn dưới cái nhìn đó là để giải phóng dân Campuchia khỏi họa diệt chủng, cũng có thể nhìn dưới cái nhìn là để tự vệ, để bảo vệ tổ quốc. Một cách nhìn khác là vì sao anh em vô sản lại đánh nhau? Hai chế độ cộng sản đều là hai chế độ của giai cấp công nhân sao lại đánh nhau?

Sunday, January 6, 2019

Thập niên 1980: Mỹ làm Liên Xô mất máu ra sao?

Lập trường của Mỹ trong việc CSVN đem quân đánh Campuchia ra sao? Mỹ ngưng mọi can thiệp vào Việt Nam năm 1975 có nghĩa là Mỹ ngưng ngăn cản sự bành trướng của khối cộng sản tại Việt Nam và tiếp tục ngăn cản tại các nơi khác trên thế giới. 

Nhìn gần trông hẹp: Việt Nam giải phóng Campuchia khỏi họa diệt chủng

Nếu chỉ tách riêng ra việc Việt Nam đem quân sang đánh Khmer Đỏ thì có thể nói là Việt Nam cứu dân Campuchia ra khỏi họa diệt chủng. Nhưng nếu nhìn rộng hơn thì hành động giải phóng khỏi họa diệt chủng có thể mang ý nghĩa khác trong lịch sử.