Friday, April 21, 2017

Đánh tư sản ở miền Nam sau 1975I. ĐÁNH TƯ SẢN

ĐÁNH TƯ SẢN cũng là một sự kiện chấn động lịch sử Việt Nam ngang hàng sự kiện THUYỀN NHÂN VIỆT NAM và chỉ xảy ra sau ngày 30 tháng Tư năm 1975.

Thursday, April 20, 2017

Cuộc nổi dậy Quỳnh Lưu Nghệ An 1956

BBT Nữ Vương Công Lý:

Giáo hội Công giáo Việt Nam với gần 500 năm gieo trồng hạt giống tin mừng vào đất nước Việt Nam đã chịu muôn ngàn sự đau khổ và bách hại. Nhưng chưa có thời kỳ nào bị bách hại cách có hệ thống, tinh vi và hiểm độc như thời kỳ Cộng sản.

Monday, April 17, 2017

Đất đai: quyền sở hữu và quyền quản lý

Đất đai là sở hữu của toàn dân. Nghe ra rất là công bằng. Tuy nhiên toàn dân có cái danh là có quyền sở hữu còn một số người có cái thực là quyền quản lý. Quyền sở hữu và quyền quản lý khác nhau ra sao?

Thursday, April 13, 2017

Trung Quốc có thể rơi vào Bẫy Thu Nhập Trung Bình

Bắc Kinh – Khi Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự buổi họp với các đại biểu quốc hội của tỉnh Liêu Ninh trong kỳ họp Quốc Hội mới đây, ông đã nói rằng việc các tỉnh sửa đổi báo cáo về kinh tế là điều không thể chấp nhận được .

Nhưng lập trường này lại không được tôn trọng cho lắm khi chính phủ trung ương ngày càng có khuynh hướng đưa ra báo cáo kinh tế bằng loại tiền tệ nào thích hợp nhất .

Khi óc bè đảng là tiêu chuẩn cao nhất

Óc bè đảng là tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá mọi thứ trong chế độ đảng trị. Điều này có thể nghiệm thấy qua nhiều việc xảy ra trong xã hội. Óc bè đảng có những nhược điểm có hại cho quốc gia, xã hội.