Sunday, September 26, 2021

Việt Nam có dễ bị ngoại bang đồng hóa?


Việt Nam đã từng bị Trung Hoa sáp nhập vào thành một quận, gọi là quận Giao Chỉ, gần một ngàn năm. Khi Việt Nam thoát ra được khỏi sự đô hộ của Trung Hoa thì văn hóa thời trống đồng bị xóa sạch. Người Việt không còn nhớ là mình đã từng có trống đồng. Sau này người Pháp mới khám phá ra trống đồng. Tuy nhiên, cách sinh hoạt của người dân vẫn theo cách của Việt Nam chứ người Việt không theo cách sống của người Trung Hoa. Việt Nam không hoàn toàn bị đồng hóa. Việt Nam không hoàn toàn bị đồng hóa là vì cách tổ chức xã hội không tập trung, mà cởi mở, rộng rãi để cho các làng xã tự trị.

Saturday, September 25, 2021

Afghanistan với hai khuynh hướng văn hóa

Các cô gái Afghanistan, thập niên 1960

Ở Afghanistan, cũng như nhiều nước khác, người dân ở thành thị tiếp xúc với các nền văn hóa khác nên cởi mở hơn, trong khi người dân ở nông thôn thì trung thành với văn hóa cổ truyền của mình.

Saturday, September 11, 2021

Lý do Báo Sạch bị truy tố


Nhóm Báo Sạch viết bài điều tra các vụ lem nhem được quần chúng ưa thích, theo dõi đọc, đóng góp cho việc làm sạch chính quyền, xã hội thì bị nhà nước truy tố để bỏ tù. Lý do nhà nước đưa ra đại khái như "..nhiều bài viết, hình ảnh, video bị nhà chức trách quy là “chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật, tiêu cực, một chiều…”. Đó chỉ là cái cớ đưa ra để truy tố chứ không phải là lý do thực sự. Lý do thực sự là vì nhóm Báo Sạch có nhiều quần chúng ủng hộ.