Saturday, September 11, 2021

Lý do Báo Sạch bị truy tố


Nhóm Báo Sạch viết bài điều tra các vụ lem nhem được quần chúng ưa thích, theo dõi đọc, đóng góp cho việc làm sạch chính quyền, xã hội thì bị nhà nước truy tố để bỏ tù. Lý do nhà nước đưa ra đại khái như "..nhiều bài viết, hình ảnh, video bị nhà chức trách quy là “chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật, tiêu cực, một chiều…”. Đó chỉ là cái cớ đưa ra để truy tố chứ không phải là lý do thực sự. Lý do thực sự là vì nhóm Báo Sạch có nhiều quần chúng ủng hộ.


Nguyên nhân chính là đảng cộng sản không để cho dân làm gì để trở thành một trung tâm quyền lực nằm ngoài đảng cộng sản. Nếu nhóm nhà báo này được nhiều người dân ủng hộ họ sẽ trở thành một nhóm có quyền lực, tiếng nói của họ được nhiều người dân ủng hộ, nghe theo, chính quyền sẽ phải nể sợ những gì họ viết ra. Họ có thể hô hào dân làm chuyện này, chuyện kia rồi biết đâu hô hào dân làm cách mạng màu hay cách mạng nhung gì đó.

Tương tự, những người biểu tình chống Trung Quốc cũng bị đảng cộng sản xem là có khả năng trở thành một trung tâm quyền lực mạnh có thể cạnh tranh hay át quyền lực của đảng cộng sản. Những người giỏi tổ chức biểu tình, giỏi kêu gọi dân đi biểu tình chống Trung Quốc bị đảng cộng sản xem là những người nguy hiểm. Họ bị xem là nguy hiểm vì họ nói và quần chúng nghe theo, rồi biết đâu có ngày họ hô hào làm cách mạng màu hay cách mạng nhung gì đó.

Tham nhũng không làm sụp đổ chế độ chừng nào đảng cộng sản không để cho trong dân chúng có những người có khả năng kêu gọi quần chúng và được quần chúng nghe theo. Giữa hai việc là có nhiều viên chức tham nhũng và việc trong dân chúng có một người, hay một nhóm lôi kéo được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng, đưa ra các lời hô hào được quần chúng hăng hái làm theo thì việc có một lãnh tụ hay một nhóm sai khiến được quần chúng đe dọa đến quyền lực của đảng cộng sản hơn là các viên chức ăn cắp tiền trong ngân sách. Các viên chức này tuy ăn cắp tiền, làm hại cho ngân quỹ nhưng lại trung thành với chế độ, muốn bảo vệ chế độ trong khi những phong trào quần chúng thì có thể sinh ra tư tưởng không nghe lời đảng cộng sản, có thể đòi hỏi đảng cộng sản phải làm những điều có thể làm suy yếu quyền lực của đảng hay làm cho đảng cộng sản bị mất quyền lực.

Lý do truy tố Báo Sạch cũng cùng lý do không cho tôn giáo Làng Mai của Thày Thích Nhất Hạnh hoạt động ở Việt Nam.  Tôn giáo Làng Mai không chịu gia nhật Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam do đảng cộng sản nắm. Như vậy Làng Mai là một tổ chức độc lập mà đảng cộng sản không thể sai khiến được. Vì thế Làng Mai không được phép hoạt động.

Lý do truy tố Báo Sạch cũng cùng lý do truy tố nhóm Ân Đàn Đại Đạo ở Phú Yên. Nhóm Ân Đàn Đại Đạo chỉ là một đạo do người vùng đó lập ra. Ân Đàn Đại Đạo được lập ra từ năm 1967, dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thấy chỉ là một đạo giáo nên không đụng đến. Sau này, khi thấy chính quyền hiện nay dễ dãi với tôn giáo thì những người của Ân Đàn Đại Đạo lập lại đạo cũ, lập ra một khu sinh thái để mọi người đến viếng thăm. Chính quyền thấy nhóm này có khả năng lớn mạnh vì có đồng đạo ở ngoại quốc gửi tiền về giúp nên vu cho là âm mưu lật đổ chính quyền để bắt bỏ tù.

Đảng cộng sản được độc quyền cai trị nhờ không để cho dân chúng có thể kết đoàn tạo ra sức mạnh làm nguy hại đến quyền lực của đảng cộng sản. Dù là dân chúng kết đoàn để làm việc có ích lợi cho đất nước cũng không được.


Minh Đức

2021.09.11

 

No comments:

Post a Comment