Monday, October 18, 2010

Đằng sau hợp đồng mua bán vũ khí

 
Việc Việt Nam gia tăng hợp tác với Nga cùng với việc Việt Nam gia tăng hợp tác với Trung Quốc có nghĩa là các nước cộng sản trước đây từng  hợp tác với nhau, ngày nay tiếp tục hợp tác. Lý do các nhà lãnh đạo đảng CSVN thấy là gia tăng hợp tác với các nước trong khối Cộng Sản trước đây là dù đã đổi qua kinh tế thị trường và vai trò của chủ nghĩa Mác xít đã phai nhạt, các nước Cộng sản cũ vẫn cai trị theo cách cũ, với thói quen và tư duy cũ trong chính trị và cách đối xử với dân. Nga và Trung Quốc không bao giờ chỉ trích Việt Nam về mặt nhân quyền trong khi mặc dù Mỹ là thị trường đem lại cho Việt Nam nhiều lợi nhuận nhưng các áp lực về nhân quyền của Mỹ làm cho những người lãnh đạo đảng CSVN thấy địa vị, quyền lực và lợi lộc của đảng Cộng Sản Việt Nam bị đe dọa khi hợp tác với Mỹ.


Saturday, October 16, 2010

20 cán bộ lão thành Trung Quốc đòi tự do báo chí


“Ðây là ‘bàn tay đen vô hình’” những người ký tên vào lá thư cho hay. “Họ vi phạm Hiến Pháp của chúng ta, thường chỉ ra lệnh miệng qua điện thoại về tác phẩm của người này người kia không được phổ biến, hay việc này việc nọ không được phổ biến trên hệ thống truyền thông. Những giới chức này không cho biết tên và họ được giữ kín lai lịch, nhưng ai cũng phải nghe theo lệnh qua điện thoại của họ.”


Monday, October 11, 2010

Trung Quốc và chủ nghĩa phát xít cổ điển

 
Hãy hình dung nước Ý, 50 năm sau cuộc cách mạng phát xít. Mussolini đã chết, thế nhưng nhà nước độc tài vẫn cầm quyền. Hệ thống nước này nay dựa chủ yếu vào đàn áp chính trị. Các nhà lãnh đạo không còn theo đuổi lý tưởng mà trở nên thực tế và hoài nghi. Họ thường xuyên hô hào về sự vinh quang của "dân tộc Ý vĩ đại" và kêu gọi noi gương tổ tiên.

Friday, October 8, 2010

Đặc Điểm của Chế Độ Phát Xít

1.    Luôn luôn đề cao Chủ Nghĩa Dân Tộc và đề cao một cách quá mức bằng các phương tiện truyền thông như báo chí, đài phát thanh, truyền hình, trên Internet, bằng các lễ hội tưng bừng, trang hoàng cờ xí hùng tráng rất công phu và tốn kém.

Lê Long Đỉnh có dấu hiệu bệnh tâm thần và mắc bệnh trĩ không ?


Về phương diện tâm thần xét hành vi của Long Đĩnh trong vai trò lảnh đạo đất nước hoàn toàn đối nghịch với một số hành vi tàn bạo hung ác như trích dẫn sau đây làm thí dụ