Friday, October 8, 2010

Đặc Điểm của Chế Độ Phát Xít

1.    Luôn luôn đề cao Chủ Nghĩa Dân Tộc và đề cao một cách quá mức bằng các phương tiện truyền thông như báo chí, đài phát thanh, truyền hình, trên Internet, bằng các lễ hội tưng bừng, trang hoàng cờ xí hùng tráng rất công phu và tốn kém.


Đặc Điểm của Chế Độ Phát Xít

Lãnh tụ Phát Xít Ý, Mussolini, cho xây lại kiến trúc giống thời đế quốc La Mã để dùng hình tượng thời La Mã nâng cao tinh thần tự hào dân tộc của dân Ý

1.    Luôn luôn đề cao Chủ Nghĩa Dân Tộc và đề cao một cách quá mức bằng các phương tiện truyền thông như báo chí, đài phát thanh, truyền hình, trên Internet, bằng các lễ hội tưng bừng, trang hoàng cờ xí hùng tráng rất công phu và tốn kém.

2.    Coi thường việc tôn trọng quyền con người. Tuyên truyền cho người dân chấp nhận việc vì an ninh quốc gia, đoàn kết dân tộc mà xem những việc hành hung, bỏ tù lâu dài mà không xét xử, tra tấn, bỏ đói, ám sát, khủng bố tinh thần công dân là việc làm cần thiết.

3.    Nhân danh sự đoàn kết mà lên án những người khác chính kiến, các tôn giáo khác với tôn giáo của chính quyền là kẻ thù phải tiêu diệt, triệt hạ.

4.    Đề cao sức mạnh và vai trò của quân đội và giành ưu quyền, đặc lợi, ưu đãi quàn đội.

5.    Nằm các phương tiện truyền thông để ảnh hưởng và chi phối tư tưởng người dân. Bố trí những người được chế độ tin tưởng nắm các phương tiện truyền thông.

6.    Nhân danh an ninh quốc gia, ổn định xã hội mà áp dụng mọi phương tiện, thủ đoạn làm cho dân sợ hãi phải im tiếng, không dám phản kháng.

7.    Trộn lẫn tôn giáo và chính trị. Dùng các tôn giáo được đông đảo quần chúng theo làm công cụ để thuyết phục dân chấp nhận sự chính đáng của chính quyền trong việc nắm quyền lực.

8.    Thân với các công ty lớn, có thế lực và tìm cách nắm hoặc ưu đãi các công ty này.

9.    Đàn áp các phong trào của giới lao động, ngăn cản việc thành lập các công đoàn hoặc đàn áp sự phản kháng của công đoàn, ngăn trở các hoạt động tranh đấu đòi quyền lợi của giới lao động.

10.    Nghi ngờ các hoạt động của giới trí thức, nghệ sĩ, tìm cách thành lập nuôi dưỡng đội văn, nghệ sĩ trung thành với chế độ, đàn áp văn, nghệ sĩ không đi theo con đường do nhà nước vạch ra.

11.    Nhân danh an ninh quốc gia mà nêu ra rất nhiều kẻ thù. Đàn áp những ai tranh đấu cho nhân quyền và dành cho cảnh sát quyền lực vô biên trong việc đàn áp.

12.    Nạn bè phái, phe đảng ưu đãi nhau lan tràn trong chính quyền và xã hội, Bảo vệ phe nhóm trong các việc làm gian lận, tham nhũng. Nạn lạm dụng, lấy cắp tài sản quốc gia là phổ biến.

13.    Bầu cử gian lận bằng nhiều cách như ngăn cản việc tự do ứng cử, ngăn cản việc tự do vận động bầu cử, gian lận trong việc kiểm phiếu, gian lận trong việc hợp thức hóa người đắc cử.

Minh Đức

2 comments:

  1. Muốn hiểu rõ Chế độ Phát xít và Chế độ XHCN, tôi nghĩ đây mới là cuốn sách đầy đủ nhất:

    http://www.freeuploadshare.com/DOWNLOAD/5a465916/Ch%E1%BA%BF%20%C4%91%E1%BB%99%20Ph%C3%A1t%20X%C3%ADt.doc

    (Website sẽ yêu cầu bạn chờ 25 giây trước khi download được)

    ReplyDelete
  2. anh có đặc điểm riêng của phát xít Ý không ạ?

    ReplyDelete