Saturday, October 16, 2010

20 cán bộ lão thành Trung Quốc đòi tự do báo chí


“Ðây là ‘bàn tay đen vô hình’” những người ký tên vào lá thư cho hay. “Họ vi phạm Hiến Pháp của chúng ta, thường chỉ ra lệnh miệng qua điện thoại về tác phẩm của người này người kia không được phổ biến, hay việc này việc nọ không được phổ biến trên hệ thống truyền thông. Những giới chức này không cho biết tên và họ được giữ kín lai lịch, nhưng ai cũng phải nghe theo lệnh qua điện thoại của họ.” 20 cán bộ lão thành Trung Quốc đòi tự do báo chí

Wednesday, October 13, 2010

Chỉ vài ngày sau Nobel Hòa Bình

BEIJING (NY Times) - Một nhóm các cán bộ lão thành đã về hưu đảng Cộng Sản Trung Quốc cùng giới trí thức mới vừa gởi thơ cho thành phần lãnh đạo hôm Thứ Ba để đòi hoàn toàn có tự do báo chí ở quốc gia này, nói rằng chế độ kiểm duyệt hiện nay cùng là việc nhà nước kiểm soát báo chí vi phạm Hiến Pháp Trung Quốc và làm mất đi điều nhà nước vẫn thường nói là một chính phủ đại diện cho dân.

Trong số 20 người ký tên vào văn kiện này, kể cả giới trí thức và nhiều người từng ở trong các cơ quan truyền thông nhà nước Cộng Sản Trung Quốc, không ai có ảnh hưởng gì với thành phần lãnh đạo hiện nay. Một số người trong nhóm từng công khai đưa ra các đòi hỏi cải cách những năm trước đây mà không có kết quả gì.

Tuy nhiên, thông điệp rất rõ ràng của họ, cùng thời điểm đưa ra, chỉ ít ngày sau khi nhà vận động dân chủ đang bị tù Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo) được trao giải Nobel Hòa Bình 2010, cho thấy không phải ai trong bộ máy cai trị cũng đều đồng ý với sự kiểm soát ngày càng chặt chẽ hơn trong lãnh vực ngôn luận ở Trung Quốc, hiện dưới sự lãnh đạo của Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào (Hu Jintao) và Thủ Tướng Ôn Gia Bảo (Wen Jiabao).

Lá thư này gây sự chú ý vì ngôn từ rõ rệt, công khai chỉ trích sự kiểm duyệt của chế độ, qua Ban Tuyên Truyền Trung Ương Ðảng, trong mọi lãnh vực thông tin ngôn luận, từ báo chí cho tới Internet.

“Ðây là ‘bàn tay đen vô hình’” những người ký tên vào lá thư cho hay. “Họ vi phạm Hiến Pháp của chúng ta, thường chỉ ra lệnh miệng qua điện thoại về tác phẩm của người này người kia không được phổ biến, hay việc này việc nọ không được phổ biến trên hệ thống truyền thông. Những giới chức này không cho biết tên và họ được giữ kín lai lịch, nhưng ai cũng phải nghe theo lệnh qua điện thoại của họ.”

Những người ký tên vào bức thư đòi hỏi quốc hội Trung Quốc, vốn chỉ là một cơ chế bù nhìn, phải hủy bỏ biện pháp kiểm duyệt hiện nay và thay vào đó bằng việc chịu trách nhiệm trước pháp luật về những gì được tự do phát hành.

Một số chuyên gia về Trung Quốc cho hay đòi hỏi này, vốn nhanh chóng bị kiểm duyệt xóa mất sau khi đưa lên mạng Internet, nhiều phần sẽ không có ảnh hưởng gì đến chính sách nhà nước. (V.Giang)

Bình luận:

Một mặt kiểm soát chặt chẽ tự do ngôn luận, một mặt chế độ Cộng sản tại Trung Quốc, cũng như tại Việt Nam rêu rao với thế giới là vẫn tôn trọng quyền con người . Để việc dối trá được hoàn hảo hơn, kẻ ra lệnh cấm  báo chí đăng bài dấu tên, chỉ dùng lệnh miệng, không cho nhìn thấy mặt .

Tương tự, một mặt chế độ CSVN rêu rao là cho tự do tôn giáo, có nhiều người đi chùa, nhà thờ, chùa chiền xây nhiều, một mặt cho người xâm nhập tôn giáo để khống chế tôn giáo, tìm cách hạn chế, lũng đoạn, phá hoại các tổ chức tôn giáo nào mà đảng CS không thể khống chế, lèo lái được .

No comments:

Post a Comment