Friday, June 5, 2020

Đột lốt là nghề của Nga

Vào tháng 5, năm 2020, ở Mỹ nổ ra vụ biểu tình lan khắp nước Mỹ để phản đối cảnh sát thành phố Mineapolis, thuộc tiểu bang Minesota, đã chẹt cổ chết người da đen tên là George Floyd. Nhưng các cuộc biểu tình lúc đầu ôn hòa về sau đã trở thành bạo động với các hành vi đốt phá, đập phá cửa tiệm để hôi của. Việc bạo động lan tràn khiến cho người ta chẳng thể không đặt câu hỏi có ai, tổ chức nào ở đằng sau lợi dụng các cuộc biểu tình để xúi dục, gây ra bạo động. Và ai có lợi khi gây ra bạo động, rối ren?