Friday, June 5, 2020

Đột lốt là nghề của Nga

Vào tháng 5, năm 2020, ở Mỹ nổ ra vụ biểu tình lan khắp nước Mỹ để phản đối cảnh sát thành phố Mineapolis, thuộc tiểu bang Minesota, đã chẹt cổ chết người da đen tên là George Floyd. Nhưng các cuộc biểu tình lúc đầu ôn hòa về sau đã trở thành bạo động với các hành vi đốt phá, đập phá cửa tiệm để hôi của. Việc bạo động lan tràn khiến cho người ta chẳng thể không đặt câu hỏi có ai, tổ chức nào ở đằng sau lợi dụng các cuộc biểu tình để xúi dục, gây ra bạo động. Và ai có lợi khi gây ra bạo động, rối ren?


Việc thổng thống Mỹ Donald Trump đòi phải dùng quân đội đàn áp biểu tình lại càng khiến cho người ta thắc mắc là ai gây ra bạo động để Donald Trump có cớ mà dùng quân đội, để nhiều người Mỹ ủng hộ Donald Trump hơn vì thấy Donald Trump là người cương quyết? Có một số tin tức và phỏng đoán về việc ai gây ra bạo động.

Xét về hậu quả việc trà trộn vào đám biểu tình để gây bạo động thì hành vi này có lợi cho Donald Trump hơn là cho những người tranh đấu ôn hòa. Các vụ bạo động, đốt phá sẽ làm cho Donald Trump có cớ đòi dùng quân đội đàn áp biểu tình. Sẽ làm cho Donald Trump có cớ sửa đổi luật lệ để tổng thống có nhiều quyền hơn trong việc dùng quân đội. Điều này biến Donald Trump có thể dùng quân đội làm tay sai để đàn áp đối lập chính trị, đi đến việc cai trị độc tài.

Báo chí tin đăng có ba người cực hữu thuốc nhóm Boogaloo bị bắt vì làm chuyện bạo động. Báo chí cũng đăng tin một số người thuộc nhóm thiên tả được gọi là Antifa có hành vi đốt phá. Những người này đi biểu tình mang theo trong ba lô gạch đá để ném cảnh sát, bom xăng để làm việc đốt phá các cửa tiệm, ném vào xe cảnh sát.

Nhóm cực hữu Boogaloos làm chuyện bạo động giúp cho chính quyền có cớ để có thêm quyền lực đi đến độc tài là điều thuận lý. Nhưng nhóm thiên tả Antifa, là nhóm chống phát xít, lại làm chuyện bạo động để chính quyền có cớ mà củng cố quyền lực vào tay mình, trở thành một chính quyền phát xít thì là chuyện nghịch lý.Antifa là chữ viết tắt của Anti - Facist, nghĩa là chống phát xít.

Tuy nhiên, Twitter mới xóa một số account của một nhóm xưng là Antifa nhưng lại do một nhóm Da Trắng Thượng Đẳng tên là Identity Evropa lập ra. Da Trắng Thượng Đẳng là nhóm thuộc phe hữu, và ủng hộ Donald Trump, lại núp dưới cái vỏ Antifa, thuộc về phe tả, để làm chuyện có lợi cho phe hữu và làm lợi cho Donald Trump, làm cho Donald Trump có cớ mà đòi có thêm quyền lực, đòi dùng sức mạnh đàn áp dân biểu tình. Để cho Donald Trump có thêm ủng hộ của những người phe hữu.

Mấy năm gần đây, có tin người Nga lợi dụng các nhóm Da Trắng Thượng Đẳng để khuấy động xã hội Mỹ, làm cho xã hội Mỹ bị chia rẽ, và làm phe hữu ủng hộ Donald Trump mạnh mẽ hơn. BBC từng đăng tin một thủ lãnh nhóm Da Trắng Thượng Đẳng người Mỹ tên là Rinaldo Nazzaro đang sống hẳn ở bên Nga, đang điều hành một nhóm vũ trang tân quốc xã, tiếng Anh là Neo-Nazi, ở Mỹ có tên là The Base.

Các tin tức đó nói lên là Antifa thật ra có thể cũng không phải là Antifa thật, mà là nhóm Da Trắng Thượng Đẳng đội lốt. Các nhóm Da Trắng Thượng Đẳng cũng có thể không phải là Da Trắng Thượng Đẳng thật mà là người Nga đội lốt. Người Nga vẫn tiếp tục giúp cho Donald Trump củng có thêm quyền lực ở Mỹ, và có thể đi đến độc tài như là Putin. Putin vẫn tiếp tục ủng hộ Donald Trump. Đổi lại, Donald Trump đòi cho Nga vào nhóm G7.

Tạo ra việc rối ren, bạo động để người cầm quyền có cớ mà tập trung quyền lực vào tay mình là chiến thuật thông thường trong chính trị. Adolf Hitler của Đức Quốc Xã cho người của mình đốt trụ sở quốc hội rồi đổ cho là Cộng Sản đốt để có cớ mà bắt hết cộng sản, tập trung quyền lực vào tay Adolf Hitler, dẹp hết đối lập chính trị, cai trị theo lối độc tài.

Chiến thuật đội lốt, nằm vùng là chiến thuật người Nga hay dùng. Người Việt đã có kinh nghiệm với Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam tự xưng là nhân dân miền Nam chống chế độ Việt Nam Cộng Hòa độc tài nhưng lại là do những người cộng sản theo đường lối Xô Viết ngồi ở Hà Nội lập ra và giựt dây. Đội lốt là nghề của Nga.

Minh Đức
2020.06.06

No comments:

Post a Comment