Wednesday, December 27, 2017

Vụ Sabeco và thế lực kinh tế của người Hoa tại Đông Nam Á


Công ty bia lớn của Việt Nam bị tư bản Thái mua có nghĩa là Thái Lan sẽ nắm một phần kinh tế Việt Nam chăng? Nếu nhìn kỹ hơn thì nhà tư bản Thái Lan đó là gốc người Hoa và kinh tế Thái cũng do phần lớn người Thái gốc Hoa nắm. Chẳng những thế, người gốc Hoa cũng nắm phần quan trọng trong nền kinh tế ở Indonesia, Mã Lai . Cùng với sự bành trướng của Trung Quốc, cho các nước vay tiền, đầu tư vào các nước thì người Hoa đang nắm vai trò quan trọng trong nền kinh tế tại Đông Nam Á và Á Châu nói chung. Người Việt làm thế nào chống lại làn sóng bành trướng kinh tế này của Trung Hoa?

Wednesday, December 20, 2017

Hơn một trăm luật sư cùng ủng hộ Võ An Đôn - BBC


Hơn 100 luật sư trên toàn quốc vừa gửi kiến nghị lên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam về quyết định kỷ luật ông Võ An Đôn, người bị Đoàn Luật sư Phú Yên xóa tên hồi cuối 11/2017.

Wednesday, December 6, 2017

Ảnh hưởng của Nho Giáo thuận lợi cho dân chủ hóa

Vì sao Singapore, Nhật, Nam Hàn, Đài Loan có được chế độ dân chủ mà Nga vẫn chưa làm được mà chỉ là dân chủ giả hiệu? Có thể vì các nước Singapore, Nhật, Nam Hàn và Đài Loan theo Nho Giáo nên đã chuyển hóa sang dân chủ thành công dễ dàng hơn.