Thursday, July 29, 2010

Từ lý tưởng cộng sản đến chế độ cực quyền


Cứ mỗi lần các đảng Cộng Sản đi chệch hướng chủ nghĩa Cộng Sản thì lại đem đến kết quả tốt hơn quốc gia, xã hội. Cái bóng ma Cộng Sản vào thế kỷ 19 làm cho tu bản phải sợ hãi thì ngày nay cứ ngày một mờ nhạt dần đi.

Monday, July 12, 2010

Bài học từ Vinashin


 Vì thế sự thua lỗ của Vinashin và các công ty quốc doanh nói chung phát xuất từ cơ cấu của chế độ . Chế độ đảng trị không cho tổ chức, cá nhân nào được độc lập nên không có sự giám sát và chế tài hữu hiệu

Tuesday, July 6, 2010

Xe gắn máy tại miền Nam trước 75


 Có thể nói xe đạp và xe gắn máy là phương tiện di chuyển chiếm đa số tại miền Nam trước 1975 và cho đến nay, xe gắn máy vẫn là phương tiện di chuyển được nhiều người sử dụng nhất . Bài này xin nhắc lại một số xe gắn máy đã hiện diện tại miền Nam trước 1975.