Friday, September 28, 2012

Món Hàng Khuyến Mãi

Chủ nghĩa Cộng Sản đến Việt Nam được khởi đầu bằng câu chuyện anh thanh niên Nguyễn Tất Thành ngồi trong căn phòng tại ngõ Compoint, Paris, Pháp, đọc đề cương của Lê Nin về các dân tộc thuộc địa. Đề cương này vạch ra con đường để đưa chủ nghĩa Cộng Sản đến các nước lúc đó còn là thuộc địa của các nước tư bản là dùng chủ nghĩa dân tộc lôi kéo toàn dân tham gia giải phóng đất nước khỏi ách thực dân, rồi sau đó đưa dân tộc đi theo chủ nghĩa Cộng Sản.Câu chuyện này thường được nhắc đến để biện minh vì sao người Việt phải chọn chủ nghĩa Cộng Sản. Lý do phải chọn chủ nghĩa Cộng Sản là vì lúc đó chỉ có Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản là tổ chức có thể giúp các dân tộc thuộc địa đánh đuổi thực dân.

Thế tại sao Lê Nin không dùng ngay chính chủ nghĩa Cộng Sản để lôi kéo quần chúng đi theo đảng Cộng Sản mà phải dùng chiêu bài giành độc lập độc lập, dương cao ngọn cờ chủ nghĩa dân tộc để lôi kéo quần chúng? Lý do là vi chủ nghĩa Cộng Sản không lôi kéo được đông đảo quần chúng.

Chủ nghĩa Cộng Sản với lối lý luận rắc rối như thặng dư giá trị, bóc lột, tha hóa con người làm nhiều người không hiểu. Trong tuyên truyền cho quần chúng, dùng cái gì dễ hiểu mà hấp dẫn thì mới đông người hưởng ứng, còn thì phải giải thích quanh co, dài dòng thì sức hấp dần sẽ bị bớt đi. Hơn nữa, trong một xã hội bất công, nhiều người nghèo mong muốn được có đời sống cải thiện, thì họ muốn có tài sản và đời sống được ngang với người giàu chứ chẳng mấy ai muốn tất cả đều không có tài sản. Vì thế chủ nghĩa Cộng Sản lôi kéo được một số người nào đó nhưng không thể lôi kéo đông đảo bằng chủ nghĩa dân tộc.

Chủ nghĩa dân tộc xuất phát từ tình cảm tự nhiên của con người. Theo tình cảm tự nhiên ai cũng giành tình cảm cho nước của mình, làng của mình, đội bóng của thành phố mình... Ấy là vì cái ta của con người. Ai cũng yêu cái ta, cái gì thuộc về của ta là nhất.

Người cộng sản thì nói rằng vì quần chúng còn ít giác ngộ chủ nghĩa Cộng Sản nên phải dùng chủ nghĩa dân tộc để lôi kéo. Nhưng chủ nghĩa Cộng Sản đã hiện diện trên thế giới qua bao nhiêu năm rồi mà tại nước nào chủ nghĩa Cộng Sản cũng chỉ lôi kéo được một thiểu số. Tại các nước mà đảng Cộng Sản cướp được chính quyền thì đều thấy đảng Cộng Sản phải pha trộn chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa Cộng Sản để lôi kéo quần chúng. Còn tại các nước châu Âu dân chủ thì bao giờ bầu cử đảng Cộng Sản chỉ được một số ít phiếu bầu. Đảng xã hội còn có khi chiếm được đa số để lên cầm quyền, như tại Pháp, nhưng đảng Cộng Sản thì chưa bao giờ được dân bầu cho đông đảo như đảng xã hội.


Khi Stalin tuyền truyền hô hào dân chống lại sự tấn công của Đức Quốc Xã thì Stalin cùng đem chủ nghĩa dân tộc ra để kêu gọi dân chứ không dùng thuần chủ nghĩa Cộng Sản. Việc này làm nhiều người từ lúc đó vạch ra rằng, nếu đảng Cộng Sản Nga được nhân dân ủng hộ, chế độ tại Liên Xô là chế độ của nhân dân thì tại sao không dùng chủ nghĩa Cộng Sản để kêu gọi dân chống lại Đức Quốc Xã. Dùng chữ Cuộc Chiến Tranh Vệ Quốc Vĩ Đại để gọi cuộc chiến chống Đức Quốc Xã thì chữ Vệ Quốc, là bảo vệ quốc gia, là dùng chủ nghĩa dân tộc chứ không dùng chủ nghĩa Cộng Sản. Nếu dùng chủ nghĩa Cộng Sản thì đáng lẽ ra đảng Cộng Sản phải kêu gọi chiến đấu để bảo vệ giai cấp vô sản chứ không kêu gọi bảo vệ quốc gia. Lòng yêu quốc gia bị chủ nghĩa quốc tế vô sản xem là xấu xa vì lòng yêu nước là đặt quốc gia lên trên hết thì sẽ ngăn trở việc giai cấp vô sản tại các nước đoàn kết lại. Lòng yêu nước được đảng Cộng Sản Nga tùy từng trường hợp, lúc thì lên án, lúc thì khen ngợi. Lòng yêu nước của dân Hungary đòi quân đội Nga phải rút khỏi Hungary thì bị xem là chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, là xấu. Lòng yêu nước đòi Mỹ không được can thiệp vào Việt Nam thì lại cho là tốt, là không phải là chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Cùng lòng yêu nước đó, khi nào có lợi cho Liên Xô thì bảo nó là tốt, khi nào không có lợi cho Liên Xô thì bảo nó là xấu.

Đem kết hợp chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa Cộng Sản là dùng chủ nghĩa dân tộc như món hàng khuyến mãi để dụ khách hàng mua hàng rồi nhân đó mà bán món hàng chính là chủ nghĩa Cộng Sản. Việc làm này giống như các cửa tiệm bán một món hàng kèm theo một tấm vé sô hay món đồ chơi cho trẻ em để dụ người mua hàng. Người mua hàng vì ham tấm vé số hay món đồ chơi mà mua món hàng đó. Chỉ có điều món hàng chủ nghĩa cộng sản thì phải luôn luôn dùng cách khuyến mãi, chứ để tự nhiên thì chẳng có bao nhiêu khách hàng tìm đến mà mua.

No comments:

Post a Comment