Monday, November 5, 2012

Việt Nam cần gì ở Trung Quốc?

Nhìn vào quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam nhiều người thấy có sự nể nang rõ rệt từ phía Việt Nam qua các vụ tàu Trung Quốc bắt tàu đánh cá Việt Nam. Qua các việc Trung Quốc có hành vi lấn áp Việt Nam nhưng chính quyền Việt Nam chỉ phản ứng yếu ớt. Thế thì Việt Nam cần gì ở Trung Quốc mà phải lép vế với Trung Quốc như thế?Ông Bộ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh có lần đã đọc một bài diễn văn trong đó có câu "Nhưng, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh  các hoạt động diễn biến hòa bình; lợi dụng các hoạt động dân chủ, nhân quyền, tôn giáo nhằm xóa bỏ chế độ XHCN, chia rẽ quan hệ hữu nghị Việt – Trung, đang đặt ra những khó khăn, phức tạp mới cho Đảng, Chính phủ, nhân dân và quân đội hai nước. “Quân đội hai nước chúng ta cần tăng cường tình đoàn kết, hợp tác chặt chẽ và bảo vệ thành quả cách mạng của mỗi nước". Đó là cái mà Việt Nam cần ở Trung Quốc . Việt Nam cần Trung Quốc để chống lại diễn biến hòa bình.

Diễn biến hòa bình là dân chúng xuống đường biểu tình đòi dân chủ. Người dân không chủ trương cầm súng để tấn công công an, chiếm các cơ quan chính phủ mà chỉ biểu tình đòi chính quyền phải cai trị theo cách thức dân chủ. Vì không dùng đến súng, không dùng đến chất nổ mà chỉ dùng số đông quần chúng ủng hộ để đòi hỏi dân chủ với thái độ bất bạo động, không bắn giết nên được gọi là "Diễn Biến Hòa Bình".

Trung Quốc có thể giúp gì được Việt Nam khi người dân nổi lên đòi dân chủ?

Trung Quốc có thể đem quân sang dẹp các vụ biểu tình trong trường hợp cơ quan an ninh bất lực trong việc dẹp biểu tình vì số người tham gia quá đông đảo hay khi cán bộ ngành an ninh vì thấy khí thế của dân quá mạnh nên cũng đứng về phía dân, không ra tay đàn áp dân.

Trong trường hợp một số sĩ quan, tướng lãnh của Quân Đội Nhân Dân đứng về phía người dân, dùng súng chống lại chính quyền thì Trung Quốc sẽ đem quân sang để dẹp bỏ các thành phần trong quân đội.

Trung Quốc có thể dùng quyền phủ quyết ở Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc để bác bỏ các đề nghị cấm vận Việt Nam khi chính quyền Việt Nam đàn áp các cuộc biểu tình của dân. Việc này, Nga và Trung Quốc làm để bảo vệ chế độ tại Syria khi dân Syria nổi dậy vào tháng 3 năm 2011 rồi cuộc nổi dậy kéo dài nhiều năm.

Trong trường hợp diễn biến hòa bình chuyển sang diễn biến bạo động như ở Lybia hay Syria, lúc người dân cũng dùng súng chống lại và chính quyền có thể cạn vũ khí đạn dược thì Trung Quốc có thể cung cấp vũ khí cho chính quyền Việt Nam để chính quyền Việt Nam có đủ phương tiện mà đàn áp các cuộc nổi dậy của dân. Điều này Trung Quốc đã định làm với Lybia và Nga muốn làm để giúp chính quyền tại Syria. Trung Quốc đã có ý định bán vũ khí cho chế độ Gaddafi tại Lybia trong khi chính quyền Gaddafi và phe nổi dậy đang đánh nhau. Nhưng chuyến bán vũ khí chưa thành thì chế độ Gaddafi đã sụp đổ. Tại Syria, tàu và phi cơ Nga định chở vũ khí cho Syria bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt gặp và bắt quay về vì bán vũ khí cho Syria là vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc.

Câu nói của tướng Phùng Quang Thanh: "Quân đội hai nước chúng ta cần tăng cường tình đoàn kết, hợp tác chặt chẽ và bảo vệ thành quả cách mạng của mỗi nước" không phải là câu nói ngoại giao để làm đẹp lòng Trung Quốc mà nó nói lên thực tế là đảng Cộng Sản Việt Nam ngày nay quả thật cần Trung Quốc để bảo vệ quyền lực của mình nên do đó có thái độ lép vế, nể nang Trung Quốc.
Minh Đức

No comments:

Post a Comment