Sunday, March 10, 2013

Phiếu lấy ý kiến về sửa đổi Hiến Pháp: trò trí trá

Chiến dịch kêu gọi dân góp ý kiến sửa đổi Hiến Pháp được làm với phương pháp trí trá, gian lận khi dùng Phiếu Lấy Ý Kiến bắt dân phải ghi rõ tên, địa chỉ trong phiếu.

Muốn lấy ý kiến dân về bản dự thảo hiến pháp thì sao không tổ chức trưng cầu dân ý với cách bỏ phiếu kín. Trong cuộc trưng cầu dân ý này có thể đưa ra một số câu hỏi để dân trả lời là Có hay Không và để cử tri đánh dấu trong phòng kín. Như vậy những người không đồng ý với bản dự thảo không sợ bị nhà nước trả thù. Còn làm bản góp ý kiến này rồi bắt dân phải ký tên và ghi địa chỉ thì nếu người dân không góp ý kiến thì bị ghép vào tội chống đối, còn điền vào phiếu này mà nói thật là mình không đồng ý thì cũng bị ghép tội chống đối.

Đây là cái mánh lới gian lận giống như Cuba đã làm khi có người dân đòi phải trưng cầu dân ý để thay đổi Hiến Pháp Cuba. Trong Hiến Pháp Cuba có điều lệ là nếu có ai thu thập được trên 10 ngàn người ký tên đề nghị sửa đổi Hiến Pháp thì nhà nước phải tổ chức trưng cầu dân ý để toàn dân có đồng ý với đề nghị sửa đổi Hiến Pháp mà người đó đưa ra hay không. Ông Oswaldo Paya đã thu thập được hơn 11 ngàn chữ ký và nộp cho quốc hội đề nghị sửa đổi hiến pháp để có tự do báo chí, tự do phát biểu, cho tư nhân kinh doanh...

Ông Oswaldo Paya (1952 - 2012)

Theo đúng qui định của Hiến Pháp thì đáng lẽ ra nhà nước Cuba phải tổ chức trưng cầu dân ý như nhà nước Cuba lại lờ đề nghị của ông Oswado Paya đi. Thay vào đó nhà nước tổ chức lấy ý kiến của người dân là có nên sửa đổi hiến pháp hay không. Nhà nước cho người đi đến từng hộ bắt người dân phải ký tên vào phiếu lấy ý kiến như kiểu trên là có đồng ý là sửa đổi Hiến Pháp hay không. Với cách này, có đến 99.5% cử tri Cuba ký tên đồng ý không sửa đổi Hiến Pháp. Nhà nước Cuba sau đó tuyên bố rằng vì có 99.5% cử tri không muốn sửa đổi Hiến Pháp nên không cần phải trưng cầu dân ý theo đề nghị của ông Oswaldo Paya nữa rồi bắt giam những người đã giúp ông Oswaldo Paya đi thu thập chữ ký. Ông Oswaldo Paya không đồng ý với cách làm của nhà nước Cuba và nói nếu 99.5% cử tri không muốn đổi Hiến Pháp thì tại sao nhà nước Cuba không dám tổ chức trưng cầu dân ý? Lý do thật là nếu tổ chức trưng cầu dân ý bỏ phiếu kín thì dân sẽ dám nói thật ý kiến mình nên nhà nước Cuba không dám làm.


No comments:

Post a Comment