Tuesday, April 16, 2013

Chế độ Dân Chủ Cộng Hòa là gì?

Chế độ gọi là Dân Chủ Cộng Hòa là chế độ người CS dùng để gọi chế độ chuyển tiếp, tạm thời khi đảng CS chưa nắm trọn quyền lực.Trong chế độ đó đảng CS có một phần quyền lực nhưng vẫn còn các phe khác mà đảng CS chưa đủ sức tiêu diệt. Chế độ Dân Chủ Cộng Hòa chấm dứt khi đảng CS thành công tiêu diệt tất cả các phe khác. Lúc đó sẽ chấm dứt giai đoạn Dân Chủ Cộng Hòa và tiến lên giai đoạn XHCN. Trong bài Diệt Phát Xít của Nguyễn Đình Thi có câu:

Diệt Phát Xít giết bầy chó đê hèn của chúng
Tiến lên nền Dân Chủ Cộng Hòa

Lúc đó Nguyễn Đình Thi đã thấm nhuần chiến thuật của đảng CS nên làm bài Diệt Phát Xít không nói toạc ra là sẽ tiến lên XHCN mà chỉ tiến lên nền Dân Chủ Cộng Hòa. Nguyễn Đình Thi được chỉ đạo viết lời đúng theo cách người CS đã vạch ra, làm việc có lớp lang thứ tự, đúng sách lược của Lê Nin, Stalin. 

Còn bây giờ đảng có người nói đảng CSVN định đổi tên nước thành Dân Chủ Cộng Hòa phải chăng đảng CS dự định cho ra đời vài cái đảng cuội để đóng màn kịch đa đảng? Màn kịch đa đảng đó đảng CSVN đã từng làm từ sau 1954 tại miền Bắc. Lúc đó ngoài đảng Lao Động còn có đảng Dân Chủ và đảng Xã Hội. Vì có đảng cuội và vì trong Nam vẫn còn phe quốc gia mà đảng CS chưa tiêu diệt được nên đảng CS vẫn giữ tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hai đảng Dân Chủ và đảng Xã Hội là hai đảng cuội vì người lãnh đạo các đảng này lại là đảng viên của đảng CSVN. Như thế cũng đã lừa được một số người nước khác, họ cho rằng miền Bắc không phải là chế độ độc tài mà là chế độ dân chủ đa đảng. Trung Quốc ngày nay cũng có một số đảng cuội để đảng CS Trung Quốc nói với dân là chúng ta có đa đảng đấy thôi, đừng tranh đấu để có đa đảng làm gì.

1 comment:

  1. Thế thì ở đâu có đa đảng thật sự, Mỹ cũng thế thôi chứ khác gì đâu.

    ReplyDelete