Tuesday, October 27, 2015

Mỹ cho tàu đi vào khu vực 12 hải lý quanh đảo tân tạo của Trung Quốc

Mỹ đã cho tàu USS Lassen đi vào khu vực 12 hải lý quanh đảo Subi và đảo Mischief, nơi Trung Quốc đã bồi lên và tuyên bố có chủ quyền tại các đảo này.Thật ra theo luật biển thì Subi và Mischief không được gọi là đảo mà chỉ là một rặng đá ngầm . Nếu Trung Quốc có bồi đắp lên thì cũng không trở thành lãnh thổ của Trung Quốc mà vẫn được xem như là thuộc hải phận quốc tế . Mỹ đi vào gần hai đảo này thì cũng vẫn là đi trong hải phận quốc tế . Chỉ có Trung Quốc là tự nhận có chủ quyền tại đảo và vùng biển đó .

Trước đó, Hoàn Cầu Thời Báo đã đe dọa là Trung Quốc sẽ phản ứng quyết liệt nếu Mỹ đi vào vùng 12 hải lý này . Mỹ tuyên bố sẽ đi vào thường xuyên chứ không chỉ một lần .

Trung Quốc có muốn phản ứng mạnh cũng không có đủ lực lượng . Trung Quốc không có máy bay để hỗ trợ tàu chiến . Máy bay từ đảo Hải Nam ra thì quá xa còn hàng không mẫu hạm của Trung Quốc thì còn đang tập luyện .

Trung Quốc có thể nhẫn nhục trong thời gian này, trong khi sẽ đem máy bay, tàu chiến thêm ra vùng đảo này . Khi nào có đủ lực lượng Trung Quốc sẽ tấn công Mỹ . Vấn đề là nếu Trung Quốc tiếp tục đem máy bay và các trang bị quân sự ra đảo thì làm sao Mỹ ngăn cấm được ? Nếu Mỹ tấn công Trung Quốc trước thì tức là tấn công trong hải phận quốc tế, là vi phạm luật . Còn để yên cho Trung Quốc củng cố lực lượng thì sẽ khó khăn khi phải đối phó sau này .

No comments:

Post a Comment