Thursday, September 1, 2016

Biểu tình ngày 1-9-2016

Dưới đây là một số video clips về cuộc biểu tình ngày 1-9-2016:


No comments:

Post a Comment