Thursday, April 5, 2018

Luận điệu Tây Phương không muốn nước Nga mạnhHiện nay Nga đang tuyên truyền là các nước Tây Phương không muốn cho Nga mạnh nên tìm cách cấm vận, bao vây Nga. Thật ra các nước Tây Phương đã có phản ứng khi thấy Nga có chính sách bành trướng, tìm cách sáp nhập các nước ở sát Nga vào lãnh thổ Nga.

Các nước ở sát Nga cũng như các nước châu Âu nhìn thấy ý đồ của Nga là bắt các nước từng ở trong Liên Bang Xô Viết phải sáp nhập trở lại Nga. Điều này Nga đã từng làm sau khi một số nước bị Nga hoàng sáp nhập tách ra tuyên bố độc lập vào năm 1917, lúc Nga có nội chiến giữa phe cộng sản và phe không cộng sản. Sau đó, khi phe cộng sản thắng, Stalin đã lần lượt đem quân đánh chiếm các nước từng tách khỏi Nga, trừ ba nước sát biển Baltic là Latvia, Lithuania, và Estonia thì không sáp nhập được ngay vì các nước này chống cự lại mạnh mẽ. Đến năm 1939 thì Stalin mới sáp nhập được Latvia, Lithuania và Estonia. Điều này cho thấy người Nga xem các nước từng bị Nga Hoàng đánh chiếm và sáp nhập là một phần lãnh thổ của họ. Khi các nước này tách ra thì Nga tìm cách đem quân đội đánh bắt sáp nhập lại Nga. Dù là Nga đã trở thành cộng sản và lên án các nước Tây Phương là đế quốc thì người Nga vẫn đánh chiếm sáp nhập lại các nước từng nằm trong đế quốc Nga và đặt tên là nước Cộng Hòa Xô Viết để che dấu bộ mặt đế quốc của mình.

Putin hiện nay cũng đang làm như Stalin đã lam. Nhưng các nước đã từng bị Nga Hoàng sáp nhập thì họ không muốn bị trở thành một tỉnh hay một bang của Nga mà muốn được độc lập nên họ xin vào NATO để được bảo vệ. NATO không để cho Nga đánh các nước này để sáp nhập lại Nga. Nga tung ra tuyên truyền là các nước châu Âu không muốn Nga mạnh nên tìm cách bao vây, cấm vận Nga. Nhưng cái cách Nga làm cho mình mạnh hơn là đi đánh chiếm các nước khác để sáp nhập vào lãnh thổ mình để cho nước mình rộng lớn hơn. Trong khi đó châu Âu chủ trương các nước được quyền giữ độc lập của mình, không để cho có tình trạng nước nào mạnh thì đem quân đánh chiếm nước khác. Sự khác nhau về quan niệm này khiến cho Nga và Liên Âu có mâu thuẫn. Liên Âu cấm vận Nga khi Nga muốn dùng sức mạnh mà đánh chiếm các nước nhỏ yếu hơn.

Ông Vladimir Putin nuôi mộng muốn có sự nghiệp như Joseph Stalin trước kia, là có công đánh chiếm lại các nước đã từng bị Nga Hoàng sáp nhập để đem trở về Nga, khôi phục lại lãnh thổ rộng lớn mà Nga Hoàng đã từng có để dựng lại thời huy hoàng cho nước Nga. Ý đồ này của ông Putin vấp phải sự đoàn kết chống lại của các nước Tây Âu.

Cái luận điệu tuyên truyền của Nga có nghĩa là mày không cho tao bành trướng lãnh thổ tức là mày không muốn cho tao mạnh, nghĩa là mày ức hiếp tao. Trong khi đó các nước Liên Âu chủ trương các nước lớn hay nhỏ đều có quyền giữ độc lập của mình. Mỗi nước dù lớn hay nhỏ đều bình đẳng có quyền bỏ phiếu ngang nhau trong quốc hội Liên Âu. Liên Âu không chấp nhận tình trạng nước mạnh đem quân đánh chiếm nước yếu.

No comments:

Post a Comment